Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Naar een gezonde stad te voet

Kiezen voor lopen heeft alleen maar voordelen. Voor de stad, voor de samenleving én voor de wandelaar zelf. Toch wordt de voetganger nogal eens vergeten bij de inrichting van de openbare ruimte. Uit onderzoek in opdracht van het College van Rijksadviseurs blijkt dat lopen in stedelijke gebieden aan populariteit kan winnen door de kwaliteit van een wandeling te vergroten. De publicatie ‘Naar een gezonde stad te voet’ laat zien wat meer ruimte voor lopen kan opleveren voor vier heel verschillende stadswijken.

Lees verder: Naar een gezonde stad te voet.

Tweede magazine Panorama Nederland in de Praktijk

Het tweede online magazine Panorama Nederland in de Praktijk is verschenen. In dit magazine brengen we personen, projecten en initiatieven in beeld die het gedachtegoed van Panorama Nederland uitdragen. Dit magazine staat in het teken van nabijheid. Rijksadviseur Daan Zandbelt schrijft hierover in zijn column: "Nu we zo veel mogelijk thuis blijven, zien we kwaliteiten van de directe woonomgeving. Tijdens ommetjes ontdekken we het groen om de hoek. Een goede buur blijkt liever dan die verre vriend. Nu lokale ondernemers dreigen te verdwijnen, zien we pas hun waarde."

Ga naar het magazine.

Inspiratie voor tijdelijke coronamaatregelen in de openbare ruimte

De coronapandemie vraagt om gedragsaanpassingen in de openbare ruimte. De overheid doet een beroep op het gezond verstand van Nederlanders: geef elkaar de ruimte. En dat werkt. Op veel plekken gaat afstand houden vanzelf, maar daar waar veel mensen samenkomen, ontstaan soms knelpunten. Het College van Rijksadviseurs adviseert om op de korte termijn tijdelijke maatregelen toe te passen, die ook weer terug te draaien zijn. En tevens na te denken over hoe we willen dat onze openbare ruimte er straks uitziet en gebruikt gaat worden.

Doe hier inspiratie op voor tijdelijke coronamaatregelen in de openbare ruimte.

Corona houd afstand
Beeld: ©Proshots

Naar een nieuw ruimtelijk perspectief voor de landbouw

Nederland heeft behoefte aan een nieuw ruimtelijk perspectief voor de landbouw. De inzet van ontwerp kan helpen om de transformatie van de landbouw te versnellen en alle betrokken partijen te verleiden actief mee te doen. Dat stelt het College van Rijkadviseurs in een advies naar aanleiding van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen.

Lees meer over het Advies n.a.v. Brood en Spelen.

Advies BS
Beeld: ©Beeldunie

Blog: Terug naar buiten, terug naar elkaar

De coronacrisis heeft onze levens ingrijpend veranderd. Niet alleen het virus zelf, maar ook de vele opgelegde maatregelen. Nu krabbelen we weer langzaam op en zoeken we een weg naar een leven met en na corona. Dat houdt ook in: hoe vinden we een weg terug naar buiten, terug naar elkaar? Wat leren de afgelopen weken ons zo bekeken over een gezonde en sociale leefomgeving?

Lees de gezamenlijke blog van voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving Jet Bussemaker en Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Landbouwpilots: van bodem tot horizon

Het College van Rijksadviseurs onderzoekt In drie regio’s hoe landbouw ‘landschapsinclusief’ kan zijn. Akkerbouwer Harm Westers heeft al een slag gemaakt. Des te meer reden om mee te doen aan de pilot in De Marne. Zijn toekomstperspectief reikt van micro-organismes in de bodem tot het openhouden van het Groningse land. "Boeren zijn stayers. Ik hoop wel dat dit proefproject een vervolg krijgt.

Lees het interview met Harm Westers.

Panorama Nederland in de Praktijk verplaatst

De bijeenkomst Panorama Nederland in de Praktijk wordt verzet naar eind september. Het event was in eerste instantie gepland op 24 juni op het Marineterrein in Amsterdam, maar door de coronacrisis hebben we moeten besluiten de plannen aan te passen. Panorama Nederland in de Praktijk wordt een online event met een programma van 21 t/m 24 september. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.