Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Onderzoek: ontwerpers gehavend uit de kredietcrisis

Ruimtelijk ontwerpers hebben de kredietcrisis niet zonder kleerscheuren doorstaan, zo wijst nieuw onderzoek door de Universiteit van Amsterdam uit. Niettemin wordt aan de rol van de ontwerpers bij de ruimtelijke inrichting van Nederland veel belang gehecht. Zij moeten daartoe dan wel beter in positie worden gebracht: door het Rijk, door opdrachtgevers en door zichzelf. Dat staat in de Rapportage ruimtelijke kwaliteit, die recent is gepubliceerd.

Lees het onderzoek online.

Young innovators van start

De nieuwste editie van de Young Innovators is weer van start. Het College van Rijksadviseurs koppelde voor de zevende keer op 29 juni jonge, talentvolle vakgenoten aan actuele grote ruimtelijke opgaven. Deze editie werken de ontwerpers aan opdrachten van het Architectenregister, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Noord Brabant vanuit NOVI-gebied De Peel, de provincie Zuid Holland en de gemeenten Dordrecht en Leeuwarden.

Lees hier aan welke actuele ruimtelijke opgaven de Young Innovators gekoppeld zijn.

Cra YI logo 2016

Directeur ‘Oude Groninger Kerken’ over verduurzaming

Drie ontwerpteams zijn vorige maand geselecteerd voor de ontwerpfase van de prijsvraag ‘Sublieme schoonheid, sublieme duurzaamheid’ en gaan aan de slag met het verduurzamen van iconische stadskerken. In een serie interviews vertellen betrokken deskundigen over hun wensen en verwachtingen rond de winnende visies. Patty Wageman, directeur van de Stichting Oude Groninger kerken, hoopt op echt vernieuwende ontwerpen. ‘Het is een spannend traject.’

Lees het interview met Patty Wageman.

Beeld: Ronny Benjamins

Flexwonen: woningen op én onder flats

Architect Harald Mooij ziet mogelijkheden om het woningtekort en de leefbaarheid in Arnhem aan te pakken: op, onder en naast de huidige flats. Voor de studie ‘Flexwonen’  voegen ontwerpers woningen toe of geven gebouwen een andere bestemming. Beleidsadviseur Nanja Oliemans van de gemeente Arnhem ontdekt en prijst de gunstige sociale gevolgen van flexwonen, maar ziet ook praktische hobbels.

Lees het interview met Harald Mooij en Nanja Oliemans 

In gesprek over wonen en zorg

Drie architectuurcentra organiseerden recent bjeenkomsten over wonen en zorg, waarin lokale initiatieven op het gebied zich presenteerden. Het Zwols Architectuur Podium, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg en Babel Zaans architectuurplatform spraken met wethouders, bewoners, architecten en verschillende organisaties over Knarrenhoven, struikelblokken en de magische mix.

Lees online het verslag van deze bijeenkomsten.

Kijk- en luistertips: Zomergasten, FryslânDOK en Deltanieuws

  • Zomergasten: Rijksbouwmeester Floris Alkemade opent op 18 juli het nieuwe seizoen van VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt hem over zijn ideale televisieavond.
  • FryslânDOK: Hoe wenselijk en haalbaar is een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Amsterdam? FryslandDOC vroeg o.a. Rijksadviseur Wouter Veldhuis om de Lelylijn tegen het licht te houden. Kijk de documentaire hier terug.
  • De opgaven van het Deltaprogramma kunnen niet los gezien worden van keuzes in het omgevingsbeleid. Rijksadviseur Jannemarie de Jonge breekt in een column in Deltanieuws een lans voor intensivering van de verbinding tussen water en ruimte. Vanuit solidariteit met toekomstige generaties. Lees de column Water en ruimte is een koningskoppel.
  • Afscheid Floris Alkemade: met een talkshow live vanuit De Balie in Amsterdam sluiten we op 9 september het rijksbouwmeesterschap af van Floris Alkemade.   
Kijk- en luistertips