CRa-advies Kustpact

In de zomer van 2016 heeft Eric Luiten, toenmalig Rijksadviseur Landschap en Water, een advies over het Kustpact uitgebracht aan de directeur Gebieden en Projecten van het Ministerie van IenM, de heer Slangen. Na ondertekening van het Kustpact is het CRa-advies openbaar gepubliceerd.