Kustpact ondertekend

Op 21 februari 2017 is het Kustpact getekend tijdens een feestelijke ceremonie in Sociëteit De Witte in Den Haag. Deze bijeenkomst was op uitnodiging van de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen.

De kust bij Noordwijk
Beeld: Jeroen Bosch
De kust bij Noordwijk

Bouwregels

Het besluit van het kabinet om de regels voor de bebouwing in en aan de kust te decentraliseren en te vereenvoudigen, leidde begin 2016 tot grote publieke verontwaardiging. De natuur- en milieuorganisaties luidden de alarmklok en startten de campagne ‘Bescherm de Kust’. In reactie hierop heeft de Tweede Kamer toegezegd de bestaande regels voorlopig te handhaven en met de andere overheden en de maatschappelijke organisaties een nationaal Kustpact te sluiten. Dit pact geeft helderheid over de waarden van het kustgebied en de verdeling van verantwoordelijkheden bij de bescherming en de ontwikkeling van de gehele kustzone in Nederland.

CRa advies

In de zomer van 2016 heeft Eric Luiten, toenmalig Rijksadviseur Landschap en Water, een advies over het Kustpact uitgebracht aan de directeur Gebieden en Projecten van het Ministerie van IenM, de heer Slangen. Na ondertekening van het Kustpact is het CRa-advies openbaar gepubliceerd.