Young Innovators: Nieuwe publieke infrastructuur door Tjerk de Boer

De studie 'publieke infrastructuur' beoogt positieve ontwikkelingen op sociaal en economisch gebied in deze gebieden fysiek met elkaar te verbinden, met het doel bij te dragen aan de verbetering van de wijk en het verhogen van de participatiegraad op verschillende niveaus.

Op deze pagina staat het project in het kort omschreven. Ook is hier het volledige project te downloaden van Tjerk de Boer (1/2) evenals de ansichtkaart (2/2).

Publieke Infrastructuur

Nu er minder overheidsgeld voor publieke, wijkgebonden instellingen beschikbaar komt, neemt ook de fysieke context van sociale en maatschappelijke initiatieven af. In wijken waar de gewenste participatiesamenleving minder gemakkelijk wordt gerealiseerd, is een publieke infrastructuur van groot belang. De studie 'publieke infrastructuur' beoogt positieve ontwikkelingen op sociaal en economisch gebied in deze gebieden fysiek met elkaar te verbinden, met het doel bij te dragen aan de verbetering van de wijk en het verhogen van de participatiegraad op verschillende niveaus.

Deze studie richt zich op de Afrikaanderwijk in Rotterdam Zuid, een jonge wijk met veel potentie, gunstig gelegen vlakbij de Kop van Zuid en naast het hippe Katendrecht. Het is een wijk met veel lokale initiatieven en het is bij uitstek een sleutelgebied in het verbinden van Rotterdam Zuid met de rest van de stad.

Het voorstel is het Afrikaanderpark te veranderen in een productielandschap. De buurttuin levert groente en fruit dat gebruikt kan worden in de wijkkeuken, of verhandeld kan worden op de markt. Het delen van de verantwoordelijkheid en het letterlijk samen werken, draagt bij aan onderlinge verbindingen en versterkt ieders binding met de wijk. Buurtparticipatie wordt zichtbaar.

Een andere ingreep is de toevoeging van het buurthuis nieuwe stijl. Deze dynamische plek faciliteert een publieke infrastructuur. Het is een gebouw dat intern gemakkelijk is te transformeren. Vanuit deze plek kan de gemeentelijke gebiedscommissie de voortgang van de wijk monitoren, en wordt samen met de wijk programma bepaald en uitgevoerd. Door zijn markante verschijning is het ook een ankerpunt in de stad en bepaalt het mede de identiteit van de Afrikaanderwijk. Het kan de verbinder zijn van de lokale schaal van de wijk met de grotere schaal van het stadsdeel en de stad. Dit maakt het interessant voor private investeerders, die zo een belang kunnen nemen in de verbetering van de wijk.

De overheid moet bij het aanpakken van probleemgebieden het voortouw nemen in het koppelen van het aanwezige sociale- en economische potentieel aan een ruimtelijke structuur. Een wijk kan zich zo op een natuurlijke manier ontwikkelen en grotendeels op eigen kracht een grotere sociale en economische waarde creƫren.

YI Tjerk
YI Tjerk