Artgineering: Meer fiets, meer stad

Meer fiets, meer stad door Artgineering is een modelmatige verkenning van maatregelen ter verhoging van de fietsbaarheid.

Achtergrond informatie: Het CRa deed samen met het PBL en ontwerpbureaus onderzoek naar vernieuwende infrastructuren. Op de IABR met als thema The Next Economy worden de drie deelonderzoeken gepresenteerd in de bijeenkomst Infrastructuren voor een duurzame stad – een ontmoeting tussen wetenschap en ontwerp. Klik hieronder voor de andere deelstudies:

Studio Marco Vermeulen: Smart Thermal Grid
De Urbanisten: Goed groen is goud waard