Advies Corridorstudie Amsterdam Hoorn

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. De afgelopen jaren zijn er maatregelen, zoals de aanleg van spitsstroken, genomen om de filedruk op korte termijn te verminderen. Uit onderzoek blijkt echter dat die filedruk na 2020 weer zal toenemen. Daarom is de corridorstudie Amsterdam-Hoorn opgezet: een onderzoek naar maatregelen die in de toekomst de bereikbaarheid in de corridor moeten verbeteren. Het College van Rijksadviseurs heeft een advies uitgebracht over de Corridorstudie Amsterdam - Hoorn.