Kennis- en inspiratiedossier BuurtSaam

Iedereen heeft recht op een gezonde en sociale buurt. Met uitdagingen als de vergrijzing, individualisering, het woontekort, mobiliteit, energie en een veranderd klimaat, is het belangrijk de buurt te herwaarderen, maar ook te herontwikkelen. Het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa), Platform31 en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving zijn daarom met medewerking van LSA bewoners BuurtSaam gestart. Door middel van kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek ondersteunt BuurtSaam gemeenten en hun samenwerkingspartners hun doelen en plannen voor een sociale en gezonde leefomgeving te realiseren.

Als onderdeel van BuurtSaam heeft het CRa een kennis- en inspiratiedossier laten ontwikkelen door Falsework en Platform 31, met als doel kennis en inspiratie te leveren om op lokaal niveau gezonde en sociale buurten te organiseren en (her-)ontwerpen. Vanuit een bredere kijk op welvaart en menselijk welzijn voorziet het kennisdossier in enkele handreikingen om mee te nemen in het denken over ruimtelijk ontwerpen aan gezondere en socialere buurten. Rechtvaardigheid, ongelijkheid en aandacht voor kwetsbare groepen zijn waarden die centraal staan in het dossier. Deel 1 van het kennisdossier bevat onder andere maatschappelijke, historische en beleidscontext. In deel 2 wordt de urgentie belicht en inspiratie gegeven.

Het vraagstuk van de gezonde leefomgeving is complex. In die complexe mix van economische, demografische, ruimtelijke en culturele factoren liggen juist kansen verscholen. Via ruimtelijk ontwerp en verbeeldingskracht kunnen die kansen worden ontsloten en verzilverd. De inhoud van het kennisdossier is de opmaat naar (locatie-)specifieke en creatieve zoektochten richting de buurt van de toekomst.