De verduurzaming van de industrie

DE VERDUURZAMING VAN DE STAALINDUSTRIE IN HET NOORDZEEKANAALGEBIED
Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor een duurzame industrie

In dit onderzoek wordt ingezoomed op de staalindustrie in het Noordzeekanaalgebied. In het NZKG komen vraagstukken samen die relevant zijn voor structurerende keuzes op de schaal van Nederland: zeespiegelstijging, waterberging, verduurzaming industrie en leefbaarheid van het gebied. De (staal) industrie in het Noordzeekanaalgebied heeft een enorme impact op de leefomgeving. De noodzakelijke verduurzaming hiervan leidt tot vragen over de toekomstbestendigheid van deze industrie op deze plek, en breder vertaald naar vragen over de toekomst van de basisindustrie in Nederland.