179 Adviezen & publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type Adviezen & publicaties kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Advies Lange Termijn Ambitie Rivieren

Het College van Rijksadviseurs heeft advies uitgebracht aan het  Rijk, provincies en waterschappen in het kader van de Lange ...

Rapport | 04-04-2018

Advies duurzame energie op rijksgronden

Het College van Rijksadviseurs heeft een advies uitgebracht aan de initiatiefnemers van het Petaplan: Rijkswaterstaat, het ...

Publicatie | 03-04-2018

Advies CRa over Gebiedsagenda IJsselmeer

Een Gebiedsagenda is een behulpzaam instrument voor overheden om grensoverschrijdende en overlappende opgaven en ambities in ...

Brief | 19-03-2018

Briefadvies WHO Cares

De initiatiefnemers van de ontwerpprijsvraag WHO CARES pleiten in dit briefadvies voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg. ...

Publicatie | 08-03-2018

Position Paper NOVI t.b.v. rondetafelgesprek Tweede Kamer

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft op 7 maart 2018 deelgenomen  aan het rondetafelgesprek van de vaste Tweede Kamercommissie voor ...

Publicatie | 07-03-2018

Presentatie prof. Dr. Ellen van Buren

Platform31 en het College van Rijksadviseurs hielden op 7 februari een bijeenkomst over circulaire economie. Belangstellenden ...

Publicatie | 09-02-2018

Rijk en Wijk - rapport Over Morgen

Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke impact en kansen van circulair denken in ...

Publicatie | 08-02-2018

Rijk en Wijk - Rapport Must over De Maten in Apeldoorn

Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke impact en kansen van circulair denken in ...

Publicatie | 06-02-2018

Rijk en wijk - Rapport Urbanos over Wielwijk in Dordrecht

Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke impact en kansen van circulair denken in ...

Publicatie | 06-02-2018

Young Innovators: Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe - Nohnik

NOHNIK heeft ontwerpend onderzoek gedaan naar de energietransitie van het waterschap Vallei en Veluwe. 120 liter per dag, dat is ...

Publicatie | 05-02-2018