166 Adviezen & publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type Adviezen & publicaties kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

CRa-advies Kustpact

In de zomer van 2016 heeft Eric Luiten, toenmalig Rijksadviseur Landschap en Water, een advies over het Kustpact uitgebracht aan ...

Brief | 21-02-2017

Een greep uit het werk van de ontwerpers van de Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Opdracht naar een inventarisatie van het DLG archief 2005-2015 In opdracht van het College van Rijksadviseurs Eric Luiten, ...

Publicatie | 16-02-2017

CRa advies gebiedsagenda IJsselmeergebied aan DG Agro en Natuur EZ

Het College van Rijksadviseurs is door DG Natuur en Agro van het Ministerie van EZ gevraagd - op basis van de uitkomst van de ...

Brief | 16-02-2017

CRa-advies naar aanleiding van RLI-advies

Het College van Rijksadviseurs benoemt in een briefadvies reactie op RLI advies Verbindend Landschap aan de betrokken ...

Brief | 16-02-2017

Advies integrale toetsing omgevingskwaliteit

Gemeenten, provincies en het rijk zijn na de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet in 2019 verplicht om strategische doelen ...

Brief | 30-01-2017

De meerwaarde van een landgoed

Download hieronder het advies over ruimtelijke criteria voor bebouwing op NSW landgoederen: De meerwaarde van een landgoed.

Brief | 29-01-2017

Verslag Bouwmeestersdebat

Verslag Bouwmeestersdebat 1 november 2016, Scheveningen Sprekers: Floris Alkemade, Leo Van Broeck, Arna Mackic, Erik Pasveer en ...

Brief | 25-01-2017

Advies Schelde aan de VNSC

Het College van Rijksadviseurs heeft de VNSC ongevraagd een advies aangeboden in het kader van het VNSC-Onderzoeksprogramma over ...

Brief | 20-01-2017

Het publieke gebouw al de nieuwe iphone

Rijksbouwmeester Floris Alkemade publiceerde onlangs zijn agenda. Daarin valt de term "maatschappelijke meerwaarde" op. Gebouwen ...

Magazine | 30-11-2016

Hydrobiografie Schelde-estuarium

Hydrobiogravfie Schelde-estuarium

Publicatie | 22-11-2016 | Ministerie van Binnenlandse Zaken