187 Adviezen & publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type Adviezen & publicaties kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Young Innovators: De bevrijding van naoorlogse woonwijken door Ivar van der Zwan en Workshop

De grote steden staan voor een dilemma. Hoe combineer je een steeds groeiende vraag naar woonruimte met de wens om de schaarse ...

Rapport | 22-02-2017

CRa-advies Kustpact

In de zomer van 2016 heeft Eric Luiten, toenmalig Rijksadviseur Landschap en Water, een advies over het Kustpact uitgebracht aan ...

Brief | 21-02-2017

Een greep uit het werk van de ontwerpers van de Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Opdracht naar een inventarisatie van het DLG archief 2005-2015 In opdracht van het College van Rijksadviseurs Eric Luiten, ...

Publicatie | 16-02-2017

CRa advies gebiedsagenda IJsselmeergebied aan DG Agro en Natuur EZ

Het College van Rijksadviseurs is door DG Natuur en Agro van het Ministerie van EZ gevraagd - op basis van de uitkomst van de ...

Brief | 16-02-2017

CRa-advies naar aanleiding van RLI-advies

Het College van Rijksadviseurs benoemt in een briefadvies reactie op RLI advies Verbindend Landschap aan de betrokken ...

Brief | 16-02-2017

Advies integrale toetsing omgevingskwaliteit

Gemeenten, provincies en het rijk zijn na de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet in 2019 verplicht om strategische doelen ...

Brief | 30-01-2017

De meerwaarde van een landgoed

Download hieronder het advies over ruimtelijke criteria voor bebouwing op NSW landgoederen: De meerwaarde van een landgoed.

Brief | 29-01-2017

Verslag Bouwmeestersdebat

Verslag Bouwmeestersdebat 1 november 2016, Scheveningen Sprekers: Floris Alkemade, Leo Van Broeck, Arna Mackic, Erik Pasveer en ...

Brief | 25-01-2017

Advies Schelde aan de VNSC

Het College van Rijksadviseurs heeft de VNSC ongevraagd een advies aangeboden in het kader van het VNSC-Onderzoeksprogramma over ...

Brief | 20-01-2017

Het publieke gebouw al de nieuwe iphone

Rijksbouwmeester Floris Alkemade publiceerde onlangs zijn agenda. Daarin valt de term "maatschappelijke meerwaarde" op. Gebouwen ...

Magazine | 30-11-2016