Adviezen & publicaties

191 Adviezen & publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type Adviezen & publicaties kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Advies landschappelijke betekenis Zonnestraal

Het College van Rijksadviseurs (CRa) gaf MTD Landschapsarchitecten opdracht de historische, actuele en toekomstige waarden van ...

Brief | 01-03-2017

Ruimtelijke verkenning Zonnestraal

Het College van Rijksadviseurs (CRa) gaf MTD Landschapsarchitecten opdracht de historische, actuele en toekomstige waarden van ...

Rapport | 01-03-2017

Young Innovators: Hidden Power Nederland door Tim Snippert

De opgave vanuit het CRa voor deze YI-opdracht is het maken van een vertaalslag van de scriptie Verborgen Kracht – Veenkoloniën ...

Publicatie | 22-02-2017

Young Innovators: Never Neverland door Iris Wijn

Een stad die ontstaat door verbeelding Amsterdam groeit. Er is een snel stijgende vraag naar nieuwe woningen. Meer woningen ...

Publicatie | 22-02-2017

Young Innovators: De bevrijding van naoorlogse woonwijken door Ivar van der Zwan en Workshop

De grote steden staan voor een dilemma. Hoe combineer je een steeds groeiende vraag naar woonruimte met de wens om de schaarse ...

Rapport | 22-02-2017

CRa-advies Kustpact

In de zomer van 2016 heeft Eric Luiten, toenmalig Rijksadviseur Landschap en Water, een advies over het Kustpact uitgebracht aan ...

Brief | 21-02-2017

Een greep uit het werk van de ontwerpers van de Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Opdracht naar een inventarisatie van het DLG archief 2005-2015 In opdracht van het College van Rijksadviseurs Eric Luiten, ...

Publicatie | 16-02-2017

CRa advies gebiedsagenda IJsselmeergebied aan DG Agro en Natuur EZ

Het College van Rijksadviseurs is door DG Natuur en Agro van het Ministerie van EZ gevraagd - op basis van de uitkomst van de ...

Brief | 16-02-2017

CRa-advies naar aanleiding van RLI-advies

Het College van Rijksadviseurs benoemt in een briefadvies reactie op RLI advies Verbindend Landschap aan de betrokken ...

Brief | 16-02-2017

Advies integrale toetsing omgevingskwaliteit

Gemeenten, provincies en het rijk zijn na de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet in 2019 verplicht om strategische doelen ...

Brief | 30-01-2017