Werkprogramma CRa 2012-2016: De Techniek van het Verbinden

'De techniek van het verbinden' is de titel van de werkagenda van het huidige CRa. Deze tijd, met haar sterk toenemende ruimtelijke en professionele fragmentatie, vraagt om een verbindende houding. Met name de verbindende kwaliteit van het ontwerp kan daarbij een krachtige rol vervullen. De werkagenda 2012-2016 en het daarin opgenomen werkprogramma 2013 is uitgewerkt in 10 thema's als kompas zullen dienen voor het advieswerk van dit College.