Young Innovators: Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe - Nohnik

NOHNIK heeft ontwerpend onderzoek gedaan naar de energietransitie van het waterschap Vallei en Veluwe. 120 liter per dag, dat is het dagelijks watergebruik van de gemiddelde Nederlander. Het merendeel hiervan wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet, voor douchen en wassen. De waterschappen zuiveren het afvalwater vervolgens weer. Dat kost veel energie, net als het beheer van beken, kanalen en dijklichamen en de diverse gebouwen.

In 2016 verbruikte het waterschap Vallei en Veluwe 86,82 GWh aan energie en werd voor 33,6 GWh energie ingekocht. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van respectievelijk 26.000 en 10.000 huishoudens. Maar het waterschap heeft ook veel potentie om zelf energie op te wekken. Daarmee kan het volledig zelfvoorzienend worden en of zelfs meer kunnen opwekken en dan zo bijdragen aan de nationale energietransitie.

Om grip te krijgen op de opgave ontwikkelde NOHNIK een Werkboek Energietransitie. Hierin is verder gekeken dan alleen naar wind- en zonne-energie en zijn ook kansen voor waterkracht en energieopwekking uit het rioolwaterzuiveringsproces in beeld gebracht. Aan de hand van zogeheten energieketens zijn de ruimtelijk meest kansrijke transitiepaden onderzocht die de basis kunnen zijn voor het laten ontstaan van aantrekkelijke nieuwe (energie)landschappen. Er is heel kritisch gekeken naar de landschappelijke impact en de winst die een ingreep op zou kunnen leveren. Het waterschap is blij met het contact. Er kan doorgebouwd worden op de ideeën over het sluiten van kringlopen en het opzetten van energiehubs. Tegelijkertijd lopen er al aanvragen voor windturbines. Deze studie biedt een kader voor de beoordeling hiervan.

Tot nu toe is er binnen het waterschap nog veel te weinig gebruik gemaakt van ontwerp. Young Innovators heeft hier de kracht van het ontwerp laten zien.

Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe - Nohnik
Beeld: NOHNIK
Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe – YI editie 2017