Essay Landschap is alles

Uit liefde voor het landschap werd Berno Strootman landschapsarchitect. Met lede ogen zag hij aan hoe het landschap al decennia lijdt onder de landbouw. Als Rijksadviseur voor het Landschap zet Strootman zich in voor het herstel van het landschap en een betere verhouding met landbouw. Hij houdt een vurig pleidooi voor een landschapsinclusieve landbouw met een New Deal voor boer en maatschappij. Het Nederlands cultuurlandschap is voor het grootste deel ontstaan door boeren, laat het nu weer opbloeien samen met de boeren.