Essay

Jan Willem Erisman en Krijn Poppe schreven in het kader van de landbouwpilots, die het college van Rijkadviseurs heeft uitgevoerd, een essay met de titel De economie van de landbouw en de mogelijkheden voor regio’s om te verduurzamen