Dashboard Verstedelijking Resultaten Metropoolregio Amsterdam (2020)

Dit document bevat de resultaten van de tweede toepassing van het Dashboard Verstedelijking voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en geeft per indicator uitleg over de uitslagen in woord en beeld, in opdracht van het Ministerie van BZK (2020).

De MRA fungeerde eerder al als proefkonijn voor de eerste versie van het Dashboard Verstedelijking (2018).

De tweede run is uitgevoerd met de modellen die door PosadMaxwan in 2019 zijn gemaakt voor het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma voor de MRA Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB), waarover meer informatie op de website van SBAB. Een eerste conceptversie van deze doorrekening is gebruikt voor het advies Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij (2019). De regio werkt nu aan een verstedelijkingsstrategie, waarover meer informatie op de website van de MRA.

Disclaimer: Deze rapportage heeft geen formele status. Het document is bedoeld om inzicht te geven in de bandbreedte van verstedelijkingsvarianten en onderlinge verschillen. Daarnaast wordt per indicator gereflecteerd op de huidige rekenmethode en de gebruikte modellen. Deze reflectie helpt bij de verdere doorontwikkeling van het instrument. Aan deze resultaten kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.