Dashboard Verstedelijking Resultaten Regio Groningen-Assen (2020)

Dit document bevat de resultaten van de eerste toepassing van het Dashboard Verstedelijking voor de Regio Groningen-Assen (RGA) en geeft per indicator uitleg over de uitslagen in woord en beeld, in opdracht van het Ministerie van BZK (2020).

Het bureau De Zwarte Hond heeft in 2020 in samenwerking met de regio verstedelijkingsmodellen ontwikkeld. De resultaten en lessen uit de dashboard run vormen de basis voor de Koers Verstedelijkingsstrategie (vastgesteld december 2020), die te vinden is op de website van de RGA.