Dashboard Verstedelijking Resultaten Stedelijk Gebied Eindhoven (2020)

Dit document bevat de resultaten van de eerste toepassing van het Dashboard Verstedelijking voor het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en geeft per indicator uitleg over de uitslagen in woord en beeld, in opdracht van het Ministerie van BZK (2020).

In samenwerking met de Provincie Brabant en betrokken ambtenaren uit de gemeentes van het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn door bureau Urhahn in 2019 drie verstedelijkingsmodellen opgesteld en via het dashboard met elkaar vergeleken.

Na deze eerste run heeft er een tweede run plaatsgevonden binnen het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven. Met ontwikkelperspectieven die zijn opgesteld door Dona Stedenbouw. De ontwikkelperspectieven en het ontwikkelpad zijn vinden op de website van Smartwayz.

Disclaimer: Deze rapportage heeft geen formele status. Het document is bedoeld om inzicht te geven in de bandbreedte van verstedelijkingsvarianten en onderlinge verschillen. Daarnaast wordt per indicator gereflecteerd op de huidige rekenmethode en de gebruikte modellen. Deze reflectie helpt bij de verdere doorontwikkeling van het instrument. Aan deze resultaten kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.