De Peel

Over een grond-verbonden dialoog en het 'Peel-zijn'
In maar liefst 170 jaar is de Peel getransformeerd van een uitgestrekt hoogveengebied van tienduizenden hectare tot een versnipperd industrielandschap dat voedsel voor de wereldmarkt produceert. Hoe voelen mensen zich door al deze transities heen verbonden met deze streek, haar grond en wat hebben we nodig om ook in de toekomst hier ‘goed’ te kunnen leven? Door middel van deze vragen startte ik een grond-verbonden dialoog in de streek om de vaak afstandelijke planologische blik op de grote transitiopgaves te verschuiven naar de ‘dwelling perspective’. Hiervoor heb ik een instrument ontwikkeld – het veldlaken - om uit de systeemwereld letterlijk het landschap in te stappen en daar samen een caleidoscopische blik te cultiveren.

Op het veldlaken – een groot doek van 5x3 meter – zien we een fictief landschap van typische elementen van de Peel. Daaromheen een verzameling van anecdotes die voortkomen uit een veeltal van gesprekken tijdens het veldwerk. En aan de rand een beknopt vocabulaire van begrippen en thema’s die de coördinaten zijn van deze andere kaart. Het veldlaken is een uitnodiging om vergaderingen rond de transities van de Peel te laten gronden in het daadwerkelijke landschap, het collectieve geheugen en de menselijke ontmoeting. Een instrument voor een proces dat complexiteit en druk benadert vanuit de kwaliteit van het bestaande en de verbeeldingskracht die is geworteld in de liefde voor een cultuurlandschap – het ‘Peel-zijn’.

Anna Fink

Over Anna Fink

Anna Maria Fink (1987, AT) is landschapsarchitect, docent en onderzoeker, en oprichter van Atelier Fischbach. Haar praktijk ontrafeld de dagelijkse handelingen die de verbintenis tussen mensen en landschappen vormen. Door middel van kleinschalige ruimtelijke ingrepen en visuele narratieven geeft Anna een nieuw perspectief op de relatie met een plek. Centraal staan daarbij het werken ter plekken, het delen van de persoonlijke ervaring en het opdoen van ‘belichaamde kennis’ door de samenwerking met (locale) experts van verschillende disciplines.

Anna begeleid studenten en geeft les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en de TU Delft. In 2020 heeft zij de Talentontwikkelingsbeurs van het Stimuleringsfonds voor Creative Industrie ontvangen. Haar project ‘Landscape as House’ werd o.a. vertoond bij MU artspace (NL) en Architectuurmuseum Wroclaw (PL) en het bijbehorende boek is in 2018 gepubliceerd door Architectura&Natura.