Energieagenda Leeuwarden

Netwerkcongestie en hernieuwbare energie, een duurzaam perspectief 
Elektriciteitsnetten zitten op steeds meer plekken vol. De congestie op het huidige net is zo groot dat in veel regio’s structureel geen transportcapaciteit meer beschikbaar is. Dat betekent dat aanleg van zon-en windenergieparken in deze gebieden meer dan eens spaak lopen. Dit trekt een zware wissel op de doelstellingen om energie duurzaam op te wekken. Ook Leeuwarden heeft te maken met deze kwestie. Door een tekort aan netcapaciteit kunnen energiedoelen op dit moment niet of slechts gedeeltelijk tot uitvoering worden gebracht. In de gemeente zijn de tekorten met slim congestiemanagement alleen niet meer op te lossen.

Energieagenda Leeuwarden laat zien dat netwerkcongestie en duurzame energiedoelen elkaar niet noodzakelijk hoeven tegen te werken. Het ontwerpend onderzoek schetst scenario’s van een toekomstig energiesysteem dat veel sterker verbonden en verankerd is met de klimaatopgave, circulaire verdienmodellen en sociale rechtvaardigheid. Tegelijkertijd, door netcongestie serieus te nemen wordt ook het tijdspad van de transitie aangescherpt en inzichtelijk gemaakt. Daarmee beoogt de verkenning draagvlak te creëren voor een breder gedragen coalitie en perspectief om het uitrollen van de transitie in de juiste banen te leiden.

Bram van Ooijen

Over Bram van Ooijen

Bram van Ooijen (1987) stedenbouwkundig ontwerper en ruimtelijk strateeg, studeerde aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, afgestudeerd in 2017 met een strategisch voorstel voor het integraal onderdeel maken van een Palestijns vluchtelingenkamp ‘Amman New Camp’ in de stedelijke context van Amman, Jordanië. Hiervoor ontving hij verschillende talenten- en stimuleringsprijzen. Daarnaast tijdens zijn studie werkzaam geweest bij verschillende ontwerpbureaus waaronder, MVRDV, Must, Royal HaskoningDHV. In 2018 starten hij het bureau UFO stedenbouw. UFO focus zich op ontwerp en onderzoek projecten op de schaalniveaus van de regio, stad, buurt en straat. In zijn werk richt zijn inhoudelijke focus zich op thema’s en onderwerpen die gaan over circulaire economie, sociale gelijkheid, complexe transformatie gebieden, hoogbouw, energie management, ondergrondse systemen, klimaatstress en alternatieve business modellen voor gebiedsontwikkeling.