Verslag bijeenkomst 'Bouwen waar de mensen zijn'

In onze zoektocht naar oplossingen voor de woningbouwopgave verdienen de bestaande steden en dorpen onze onverdeelde aandacht. Dat is de uitkomst van vier onderzoeken naar verdichting in Nederland. Het College van Rijksadviseurs organiseerde samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, het Ministerie van BZK en de Vereniging Deltametropool een bijeenkomst rondom deze vierluik verdichtingsstudies op 14 maart 2022.