Verslag startbijeenkomst Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw

Het programma Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw is een gezamenlijk project van het College van Rijksadviseurs en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De startbijeenkomst vond plaats op donderdag 23 februari 2023.