Via low-tech naar Parijs

Rijksvastgoed als kiemplek voor de energietransitie

Als Woonpioniers zijn we in het kader van de Young Innovators uitgenodigd om ons bezig te houden met de vraag hoe we Rijksvastgoed low tech en met een kleinere CO2 footprint kunnen verduurzamen en hoe een andere openstelling kan leiden tot bredere benutting van vastgoed.

Woonpioniers

Woonpioniers is een breed georiƫnteerd ontwerpbureau dat niet bang is visie te geven op de grote (sociaal) maatschappelijke vragen van deze tijd. Tegelijkertijd staan we met twee benen op de grond en koppelen het grote, abstracte aan het persoonlijke en tastbare. Verduurzaming vormt bij het Rijk inmiddels een hoge prioriteit. Aan alle projectmanagers en andere beslissers van het Rijksvastgoedbedrijf de taak om hun vastgoedportfolio drastisch te vergroenen.