Zuidwijk op zeker.

De naoorlogse wederopbouwwijk Zuidwijk staat qua veiligheid en leefbaarheid op een kantelpunt. De ooit zo sociaal hechte en groene tuinwijk in het zuiden van Rotterdam kent al jaren een neerwaartse spiraal van vervuiling, geweld en criminaliteit. De veelal goedkope en kleine woningen hebben vooral decennia lang kwetsbare huurders met lage inkomens aangetrokken. Mensen met allerlei sociale problemen. En dat terwijl mensen met een hoger inkomen juist zijn weggegaan.

Binnen het talentenprogramma Young Innovators van het atelier Rijksbouwmeester heeft Chris Collaris Architects ontwerpend onderzoek gedaan naar de veiligheid en leefbaarheid in Zuidwijk. In stedenbouwkundige opbouw, architectonisch en landschappelijk ontwerp zijn verschillende verkenningen gedaan op typische plekken in Zuidwijk. Tegelijkertijd worden verbindingen gelegd met repressieve slagkracht tegen criminaliteit en ondermijning, sociale programmering en ondersteuning voor bewoners maar ook met mogelijke beleidsregie op wijkniveau van bovenaf. Als er geen integraal plan van aanpak voor Zuidwijk komt zal de afbreuk aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk onherstelbaar zijn. Een plan van aanpak dat betere kansen kan bieden aan de kwetsbare bewoners en ondersteunend kan zijn voor de in oorsprong naar binnen gerichte woonwijk die zo op eigen kracht in een betere uitgangspositie kan komen om weer aan te sluiten met de grotere omgelegen omgeving in Rotterdam.