Democratie in de steigers

Het Binnenhof, centrum van de Nederlandse democratie, wordt gerenoveerd en verandert voor 5,5 jaar in een bouwplaats. De Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken verhuizen tijdelijk naar elders. Maar het Binnenhof is meer dan een parlementair centrum, het is ook een icoon voor de Nederlandse identiteit, een plek waar burgers hun mening kenbaar kunnen maken en een plek waar 24/7 nieuws gegenereerd wordt. Daarnaast is het een belangrijke toeristische attractie, één van de grootste van Den Haag.

In opdracht van het College van Rijksadviseurs, in het kader van het Young Innovators-programma 2019, onderzocht ruimtelijk ontwerpbureau Overtreders W hoe tijdelijke paviljoens er aan kunnen bijdragen dat het Binnenhof haar belangrijke en betekenisvolle plek in het centrum van Den Haag als middelpunt van de Nederlandse democratie en als toeristische trekpleister kan behouden.

Restmateriaal

De voorgestelde paviljoens worden gebouwd van restmateriaal. Zoals bij iedere verbouwing van gebouwen gebouwd tijdens de lineaire economie komt ook bij de renovatie van het Binnenhof restmateriaal vrij. Bij een renovatie op de schaal van het Binnenhof zijn de hoeveelheden restmateriaal gigantisch. Voor het ontwerp van de tijdelijke interventies heeft Overtreders W een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste reststromen die vrijkomen bij de renovatie van het Binnenhof en onderzocht op welke manier deze restmaterialen weer bouwmateriaal kunnen worden bij de realisatie van de 3 tijdelijke paviljoens.

Overtreders W

Hester van Dijk en Reinder Bakker, de ruimtelijk ontwerpers achter Overtreders W, noemen zichzelf ook wel materiaalchoreografen: ze regisseren materiaalstromen.

Overtreders W is gespecialiseerd in tijdelijke architectuur met een permanente impact. Maar: uiteindelijk is alle architectuur tijdelijk, of een gebouw nou 1 dag bestaat of 50 jaar, ooit komt er een moment waarop alles weer afgebroken wordt. De spectaculaire circulaire paviljoens van Overtreders W zijn ontworpen voor die tijdelijkheid, door materiaal te lenen, te huren, opnieuw te gebruiken en demontabel toe te passen maken ze gebouwen die weer kunnen verdwijnen zonder sporen na te laten. De ontwerpen van Overtreders W zijn voor iedereen toegankelijk en te gebruiken. Ze maken deel uit van het echte leven, en voegen daar schoonheid, speelsheid en verrassing aan toe.