A Home Away From Home

De instroom van asielzoekers in Nederland was nog nooit zo hoog als in 2015. Om beter in te kunnen spelen op de pieken van de asielzoekersinstroom, lanceerden het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 18 januari 2016 de Open Oproep ‘A Home away from Home’.

De kern van de prijsvraag was het ontwikkelen van huisvestingsoplossingen, waarmee het COA beter kan inspelen op de onvoorspelbare instroom. Tegelijkertijd moesten de oplossingen een tijdelijk, veilig, sober, sociaal en goed passend thuis bieden aan asielzoekers: A Home away from Home. Daarnaast wilden de uitschrijvers met de prijsvraag een impuls geven aan de vernieuwing van de markt van flexibele huisvesting.

"Zeker met het oog op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zijn we toe aan een aanvullende lichtere vorm van woningbouw, die makkelijker inzetbaar is en tegelijkertijd geen concessies doet aan kwaliteit.” (Floris Alkemade)

Prijswinnaars

Op 29 juni 2016 zijn - uit maar liefst 366 inzendingen - de zes prijswinnaars van de prijsvraag bekend gemaakt door Juryvoorzitter Floris Alkemade en Carolien Schippers (COA), tijdens een slotmanifestatie in het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Daarnaast ontvingen drie teams een eervolle vermelding. De resultaten van de open oproep bevatten een heel scala aan oplossingsrichtingen, variërend van opbouwbare units en bouwpakketten tot sociale strategieën die ook breder inzetbaar zijn bij vraagstukken van flexibele huisvesting.