Brood en Spelen

Dalfsen, Brood en Spelen

Brood en Spelen

Het College van Rijksadviseurs is in maart 2018 van start gegaan met Brood en Spelen. Deze ontwerpprijsvraag speelt in op de veranderingen op het platteland en biedt boeren en grondeigenaren een kans om samen met ontwerpers en andere creatieven na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Ze worden uitgedaagd om in teams na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Brood en Spelen

Manifestatie ‘Radicaal, realistisch en realiseerbaar’


De prijsvraag leverde zestien winnaars op. Een half jaar lang hebben de winnende teams intensief gewerkt aan hun projecten, ondersteund door coaches van provincies en gemeenten, en voorzien van kennis en commentaar van een keur aan deskundigen. Zij ontvingen ieder een bedrag van € 25.000 excl. btw om hun ideeën uit te werken. 6 februari 2019 presenteerden de zestien winnende teams hun plannen op de manifestatie ‘Radicaal, realistisch en realiseerbaar’. Op de drukbezochte manifestatie is de prijsvraag afgesloten en is tevens het startsein gegeven voor het spannende vervolg: zorgen dat de plannen ook worden gerealiseerd.

Innovatieve ideeën

De zestien winnaars laten een rijk palet aan innovatieve ideeën zien om de urgente vragen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en mobiliteit, en de verduurzaming van het boerenland het hoofd te bieden. Allereerst op de zandgronden in de drie provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de gebieden waar de prijsvraag zich op richt.
Dominant zijn de projecten die voedselproductie combineren met natuurontwikkeling. Ook zijn er meerdere voorstellen die inzetten op verkorting van de keten van producent naar consument. Kringlooplandbouw, transformatie van bestaande erven en plannen geënt op het landgoedmodel zijn andere thema’s die meerdere teams hebben uitgewerkt.

"Ga niet normaliseren. Waar je de barrière voelt, daar zit de essentie." (Rijksbouwmeester Floris Alkemade)

Leeromgeving

Om ervoor te zorgen dat anderen ook kunnen leren van de kennis en ervaring die wordt opgedaan tijdens deze prijsvraag, starten we een apart traject om van de prijsvraag te leren. Deze leeromgeving ondersteunt ontwerpers, boeren en andere grondeigenaren bij het ontwikkelen van nieuwe plannen voor het platteland, en helpt overheden in het vinden van hun rol bij nieuwe ontwikkelingen. Het stimuleert nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van samenwerking op dit gebied.