Brood en Spelen

Het College van Rijksadviseurs is in maart 2018 van start gegaan met Brood en Spelen. Deze ontwerpprijsvraag speelt in op de veranderingen op het platteland en biedt boeren en grondeigenaren een kans om samen met ontwerpers en anderen met creatieve ideeën na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Ze worden uitgedaagd om in teams na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Zestien winnaars


Begin juli zijn onder grote belangstelling in Barneveld de winnaars bekend gemaakt van de Brood en Spelen.  De jury heeft acht winnaars in Brabant geselecteerd en acht in Gelderland en Overijssel. De zestien winnende teams gaan de komende maanden hun plannen verder uitwerken. Daarvoor ontvangen zij ieder een bedrag van € 25.000 excl. btw. Ook krijgen zij een coach van de provincie en deskundige ondersteuning.  Een belangrijke reden om zo’n groot aantal winnaars te benoemen, is om zicht te krijgen op de mogelijkheden om het platteland te innoveren, maar ook op de belemmeringen die vernieuwing tegenhouden.

Leeromgeving

Om ervoor te zorgen dat anderen ook kunnen leren van de kennis en ervaring die wordt opgedaan tijdens deze prijsvraag, starten we een apart traject om van de prijsvraag te leren. Deze leeromgeving ondersteunt ontwerpers, boeren en andere grondeigenaren bij het ontwikkelen van nieuwe plannen voor het platteland, en helpt overheden in het vinden van hun rol bij nieuwe ontwikkelingen. Het stimuleert nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van samenwerking op dit gebied. 

Breed scala


Maar liefst 95 teams hebben deelgenomen aan Brood en Spelen. Hun inzendingen laten een breed scala aan oplossingen zien. Zo zijn er oplossingen die zich richten op één object, bijvoorbeeld een boerderij, maar er zijn ook inzendingen die zich richten op een of meerdere erven of zelfs op een hele regio. Ook functioneel kennen ze een grote variatie. Van nieuwe landgoederen tot bedrijfsverbreding, van nieuwe teelten tot  broedplaatsen voor lokaal ondernemerschap, van wonen en welzijn tot circulaire oplossingen. Veel van de plannen zijn bedacht voor één locatie, maar met de ambitie om verder op te schalen. De jury is van mening dat een aantal plannen, waarin naar vernieuwing wordt gestreefd, het in zich heeft om uiteindelijk tot radicale veranderingen te leiden.

Meer informatie

Alle inzendingen staan op de website van Brood en Spelen.  Begin 2019 worden de plannen van de winnaars gepresenteerd.