Dossier Water en bodem sturend

Het College van Rijksadviseurs zal in het komende jaar met diverse publicaties, adviezen en bijeenkomsten een bijdrage doen aan het begrip ‘water en bodem sturend’. Een inventarisatie en verdiepend onderzoek naar projecten over water en bodem sturend is hiervan de eerste stap.