Dossier Water en bodem sturend

Het College van Rijksadviseurs (CRa) adviseert het Rijk over omgevingskwaliteit en werkt aan een land dat duurzame ruimtelijke keuzes maakt. Passend bij deze rol draagt CRa met een reeks publicaties, adviezen en bijeenkomsten bij aan de uitwerking van Water en Bodem Sturend (WBS). Wij zien deze nationale beleidslijn als een belangrijk ontwerpprincipe voor de ruimtelijke inrichting, dat valt of staat met een gezond en veerkrachtig water- en bodemsysteem als fundament en het gebruik van natuurlijke strategieën om gebieden toekomstgericht in te richten. Het essay 'het landschap zijn wij' is onderdeel van deze bijdragen. Andere voorbeelden zijn een verkenning van tachtig projecten over water en bodem sturend, do’s en dont’s. De Praktijkgids Water en bodem sturend: hoe dan?. En de organisatie van toekomstateliers en regiobijeenkomsten.