Gouden Piramide

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. De Piramide wordt sinds 2003 uitgereikt. De  Rijksbouwmeester is voorzitter van de jury . De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, €75.000 en eeuwige roem. Eind 2023 start een nieuwe ronde van de Gouden Piramide. 

De Gouden Piramide

Meedingen naar de Gouden Piramide kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan gaan om een nieuwe ontwikkeling , maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik.
Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop. Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Overhandiging trofee

Winnaar 2022: Stichting Nederlands Auschwitz Comité

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de Gouden Piramide 2022 toegekend aan voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité. Het comité verdiende de prijs met de realisatie van het Nationaal Holocaust Namenmonument.
Het Nationaal Holocaust Namenmonument staat aan de Weesperstraat in Amsterdam. In 102.202 bakstenen zijn de namen gegraveerd van evenzoveel Nederlandse joden, Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het naziregime zijn omgebracht. Het ontwerp is van de Amerikaanse architect Daniel Libeskind. Het Nederlands Auschwitz Comité nam het initiatief en volhardde in de missie om dit monument te realiseren, een missie die uiteindelijk vijftien jaar in beslag nam. Het resultaat is een even belangwekkende als indringende plek voor herdenking, bezinning en educatie.

Winnaars van de Gouden Piramide 2020

Winnaar 2020: Projectbureau Ooijen-Wanssum

Projectbureau Ooijen-Wanssum is de winnaar van de Gouden Piramide 2020 voor de gelijknamige gebiedsontwikkeling rond de Maas in Noord-Limburg. De aanleiding voor de gebiedsontwikkeling was de noodzaak om een flessenhals in de Maas weg te nemen. Deze vormde een groot risico op overlast bij hoge waterstanden. De belangrijkste ingrepen waren het herstel van een oude rivierarm die in het verleden van de Maas was afgesneden en de aanleg van twee hoogwatergeulen.

Het projectbureau - een samenwerking tussen het waterschap Limburg, de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray en Rijkswaterstaat - combineerde deze ingrepen met de ontwikkeling van een vrij toegankelijk natuurlandschap en verbetering van de leefbaarheid, de infrastructuur en de regionale economie. Het projectbureau als opdrachtgever, de combinatie Mooder Maas als aannemer en het daaraan verbonden bureau H+N+S Landschapsarchitecten pasten op honderden plekken maatwerk toe in het ontwerp. 

Patch 22, winnaar 2018

Winnaar 2018: Patch 22

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 27 september de Gouden Piramide uitgereikt aan Lemniskade Projecten voor het woon-werkgebouw Patch22 in Amsterdam-Noord. De trofee werd in ontvangst genomen door de twee partners van Lemniskade: architect Tom Frantzen en bouwmanager Claus Oussoren. Patch22 is niet alleen duurzaam in zijn materiaalgebruik en installaties, het is ook optimaal flexibel. Woningen kunnen zonder aanpassingen aan het casco worden samengevoegd of gesplitst, of omgebouwd naar bedrijfsruimten. Volgende bewoners kunnen een appartement geheel opnieuw indelen, bijvoorbeeld door de entree, de keuken en het sanitair te verplaatsen. 

Inschrijven

De Gouden Piramide bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van BZK en OCW. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire die beide rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen. Alle deelnamevoorwaarden en het digitale inschrijfformulier zijn te vinden op de website van de Gouden Piramide.