Gouden Piramide

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. De Piramide wordt sinds 2003 uitgereikt. Voorzitter van de jury is Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, €75.000 en eeuwige roem. Inschrijven voor deze ronde kan tot 13 december 2019.

Meedoen

Meedingen naar de Gouden Piramide kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.
Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Patch 22, winnaar 2018

Jury

De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury, onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Daarnaast hebben de volgende personen zitting in de jury van 2020:

* Loes Driessen, portfoliomanager bij Amvest
* Sofie van den Enk, journalist en presentator
* Tom Frantzen, architect-ontwikkelaar en winnaar van de Gouden Piramide 2018
* Wim Hazeu, bestuurder bij Wonen Limburg
* Stefan Kuks, watergraaf van het waterschap Vechtstromen
* Miranda Reitsma, stedenbouwkundige
* Bart de Zwart, onderzoeker-docent Stedelijke en regionale ontwikkeling bij Fontys Hogescholen.

Mininster Ollongren van BZK en Floris Alkemade tijdens de uitreiking in 2018.

Inschrijven

De Gouden Piramide bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van BZK en OCW. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire die beide rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen. Alle deelnamevoorwaarden en het digitale inschrijfformulier zijn te vinden op de website van de Gouden Piramide.