Knooppunt Den Haag Laan van NOI

Station Den Haag Laan van NOI ligt op de corridor tussen Amsterdam en Rotterdam met een aftakking naar Den Haag Centraal –een van de drukste trajecten van het land. Sinds 2006 is het een belangrijk overstapstation tussen het landelijke spoorwegnet en de drie lijnen van het RandstadRail netwerk dat Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag met elkaar verbindt. Ook HTM tram 2,3 en 4 stoppen hier. Het station ligt op de grens van de gemeente Den Haag en de gemeente Voorburg. Aan de Haagse zijde ligt het Beatrixkwartier, een van de belangrijkste kantoorlocaties van Nederland, met direct naast het station het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de komende jaren getransformeerd wordt tot verzamelgebouw met wonen en werken. De ambities van de gemeente Den Haag voor het gebied zijn hoog. De uitstraling van het station en het stationsgebied sluiten echter niet aan bij de vervoerskwaliteit en de strategische positie van dit gebied in de regio. Het station heeft een gedateerde uitstraling en de stationsomgeving oogt rommelig, maar vanuit transfer capaciteit is er geen urgentie om iets aan het station te veranderen.

De gemeente Den Haag heeft station Laan van NOI eind 2016 aangemeld bij het loket knooppunten voor ondersteuning bij het opstellen van een breed gedragen toekomstbeeld en een stapsgewijze ontwikkelstrategie voor het gebied. Ontwerpbureau CIVIC is gevraagd ontwerpend onderzoek uit te voeren naar manieren waarop het gebied van circa een kilometer rondom het station zich kan ontwikkelen. Daarbij wordt bekeken wat de relatie is tussen de ruimtelijke en programmatische kwaliteiten tot de vervoerskwaliteiten. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende publieke ambities en private initiatieven zich tot elkaar verhouden. Uiteindelijk moet dit helpen om een helder beeld opleveren voor een kansrijke ontwikkelrichting richtlijnen geven voor investeringen op korte, middellange en lange termijn.

DenHaag2