Knooppunt Rijswijk

Station Rijswijk is een ondergronds treinstation tussen Den Haag en Rotterdam. Er stoppen sprinters die Breda en Rozendaal verbinden met Den Haag centraal, HS en Moerwijk. Daarnaast is het een halte voor HTM-tram 17 en een aantal belangrijke stads- en streekbussen. Het station kent twee toegangen tot de spoortunnel: het piramidevormige stationsgebouw aan het piramideplein en de toegang via het Generaal Eisenhouwerplein, waar ook de tram en bushalten zijn gesitueerd. Het station ontsluit een aantal belangrijke regionale voorzieningen. Zo ligt ten westen van het station winkelgebied ‘In De Bogaard’ en bevindt zich ten oosten van het station bedrijventerrein Plaspoelpolder. Hier zijn een aantal internationale bedrijven gevestigd zoals Shell en het Europese Octrooibureau (European Patent Office).

Ondanks deze strategische ligging in de regio laat de ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebied te wensen over. In een onderzoek van reizigersorganisatie Rover uit 2016 is het station zelfs verkozen tot meest onaangename station van Nederland. Daar komt bij dat het noordelijke stationsgebouw erg duur en onpraktisch is qua beheer en onderhoud, terwijl deze toegang relatief weinig wordt gebruikt. De toegang aan de andere zijde wordt meer intensief gebruikt, maar ook hier is het gebied sleets en slecht onderhouden. Daarom studeren NS, ProRail en de gemeente Rijswijk gezamenlijk aan een plan voor verbetering van het station en haar gebouwen. Ook voor de korte termijn zijn ingrepen gedefinieerd tijdens de zogenoemde alliantiegesprekken van stedenbaan. Een meer omvattende visie die zowel lange en korte termijn met elkaar verbindt ontbreekt echter.

De gemeente Rijswijk heeft het College van Rijksadviseurs daarom benaderd om te helpen bij het opstellen een toekomstbeeld voor het stationsgebied, rekening houdend met de regionale context en toekomstige ontwikkeling in de mobiliteit en verstedelijking binnen de metropoolregio. Daarbij wordt zowel gekeken naar de positie van het station in het stedelijke- en vervoersnetwerk als de aansluiting van het station op haar directe omgeving. De uitkomsten van dit traject moet helpen om ingrepen in het stationsgebouw een context te geven en het functioneren van het gebied te bevorderen. Ontwerpbureau MUST is gevraagd het ontwerpend onderzoek uit te voeren om dit traject te ondersteunen.

Rijswijk