Knooppunt Tilburg Universiteit

Station Tilburg Universiteit is een openluchtstation op de lijn Breda – Eindhoven. Het station dankt haar naam en een groot deel van haar reizigers aan de nabijgelegen universiteitscampus maar ook de Avans Hogeschool en recreatiegebied de oude Warande en het Wandelbos liggen op loopafstand. Daarnaast ligt ten zuiden van het station winkelcentrum Professor de Moorplein en ten noorden winkelcentrum watermarkt. De rest van het gebied wordt gedomineerd door wonen. De afgelopen jaren zien we de populariteit en het belang van Tilburg universiteit sterkt toenemen. Het belang en de potentie van de plek binnen onze kenniseconomie worden onder andere benadrukt in de Tilburgse omgevingsvisie en de ruimtelijk economische ontwikkelstrategie (REOS) van rijk en regio.

Wanneer men op station Tilburg universiteit aankomt is hier echter niets van te merken. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied is matig, de infrastructuur dominant en de directe stationsomgeving is vooral een woongebied. Aan niets is te zien dat hier een internationaal gerenommeerde universiteit op steenworp afstand ligt en de route naar de campus is, afhankelijke van waar de trein stopt, moeilijk te vinden. Er ligt dus een kans om de positie van Tilburg universiteit en de kenniseconomie van Brabant verder te versterken.

Via de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg is station Tilburg Universiteit aangemeld bij het loket knooppunten. Daarbij wordt hulp gevraag om op zoek te gaan naar ontwikkelrichtingen met een tijdshorizon tot 2040, om zo invulling te geven aan de uitgangspunten die in de Tilburgse omgevingsvisie zijn benoemd, en die bijdragen aan de positie van de plek binnen het kennissysteem van Brabant. Het gaat dan om de vraag hoe de campus en haar omliggende gebieden zich dusdanig kunnen ontwikkelen om optimaal te functioneren als een kennis- en innovatiemilieu. Oftewel: wat voor type gebied moet dit worden, welk type functies horen hierbij, wat voor type verstedelijk is gewenst en wat vraagt dit van de openbare ruimte. Vanuit dit toekomstbeeld kunnen vervolgens ingrepen worden benoemd om het gebied de komende jaren een kwaliteitsimpuls te geven en knelpunten op te lossen. Zo is het gewenst de aansluiting en ruimtelijke inpassingen van de route tussen station en campus te verbeteren en te verduidelijken. Ontwerpbureau FABRIC is gevraag om deze studie uit te voeren.

Tilburg