New European Bauhaus

Eind 2020 deed EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen een oproep tot een “New European Bauhaus” (NEB), vanuit de gedachte dat de klimaatdoelstellingen uit de Europese Green Deal niet alleen een technische opgave zijn, maar ook om sociale en culturele verandering vragen. Hiervoor zijn innovatie en verbeeldingskracht nodig.

  • NEB is een oproep aan ontwerpers, wetenschappers, creatieve denkers, burgers en beleidsmakers om de duurzaamheidstransitie tastbaar te maken en dichter bij de harten en hoofden van mensen te brengen.
  • NEB heeft drie pijlers: omgevingskwaliteit, duurzaamheid, inclusiviteit. Of in de woorden van Von der Leyen: het gaat om “matching sustainability with style”.
  • NEB heeft veel raakvlakken met de Verklaring van Davos, dat inzet op een sterke baukultur, of goede omgevingskwaliteit. Deze Verklaring is in 2018 ondertekend door alle Europese ministers van Cultuur.

Hoe?

NEB is een brede, bottom-up beweging. Het zijn in de eerste plaats de partners en vrienden van het NEB die deze beweging vormgeven met hun activiteiten. De Europese Commissie zet diverse instrumenten in ter ondersteuning, zoals het NEB-lab: een denk- en doetank om nieuwe middelen, oplossingen en beleid te ontwikkelen en te testen. Via het Horizon Europe-programma worden subsidies toegekend aan projecten die bijdragen aan het NEB-gedachtengoed. En er worden geregeld prijzen uitgereikt aan inspirerende voorbeeldprojecten.

Met wie?

Het CRa is sinds 2021 partner van NEB en nationaal aanspreekpunt voor Nederland. Wij zien dit als een mooie kans om op Europees niveau meer kennis uit te wisselen en het belang van integrerende ontwerpkracht te benadrukken.

Dat doen we met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Er vinden regelmatig uitwisselingen en samenwerkingen plaats, zowel met de Nederlandse partners als met Europese collega’s. Op deze pagina doen we daar verslag van.

Heeft u vragen over New European Bauhaus? Op de NEB-website vindt u veel informatie.

Heeft u specifieke vragen over de Nederlandse bijdrage aan NEB? Of heeft u suggesties? Mail ons dan op neweuropeanbauhaus@rijksoverheid.nl.