Het Ringbosk

Ringbosk wordt een woonbuurt met open armen richting bewoners, de natuur en de toekomst. Een gezonde, eerlijke, betaalbare, integraal ontworpen leefplek voor mens, dier en groene natuur. Bij het ontwerp maken we ruimte voor échte natuur. In plaats van een boom op een grasveldje kiezen we voor een brede strook met natuurlijk bos, in een dikke laag bosgrond. Dit is ons ringbos: een groene zone die hittestress vermindert, de connectie tussen mensen en de natuur versterkt en als ontmoetingsplek waarde toevoegt.

Als het om natuurinclusiviteit gaat, is het belangrijkste uitgangspunt dat dit eerste deel van de ontwikkeling van Nieuw Oud-Oost niet op zichzelf staat. Vanuit de gedachte dat we met ons plan de toon zetten voor volgende deelontwikkelingen, zien we voor deze nieuwe buurt en het ringbos een rol weggelegd als kwartiermaker voor nieuwe ecologische verbindingen.

Ringbosk vertegenwoordigt een optimum van wat nodig, mogelijk en verantwoord is. Dit ligt in directe relatie tot het ambitieniveau van het College van Rijksadviseurs, de gemeente Leeuwarden en WoonFriesland. We hebben kritisch gekeken naar de toe te passen materialen en grondstoffen, en hun levensduur, in relatie tot de investering die dit vraagt. Zo maken we door slimme ontwerpkeuzes minder impact op de omgeving en het milieu.

Natuur en bebouwing een geheel

Om Ringbosk een rechtvaardige, gezonde leefplek te maken, vormen in dit plan de natuur en bebouwing een geheel. We bouwen de woningen seriematig en met specifieke aandacht voor architectuur en de stedenbouwkundige kwaliteit, zoals zichtbaar wordt in de gevels en natuurinclusieve hoeken. Om het ringbos zo veel mogelijk ruimte te geven, blijft de voetafdruk van de bebouwing bescheiden. De woonkwaliteit ontstaat door de relatie tussen de huizen en de omgeving.

Houten gevels

Waar het ringbos de kern vormt, zijn de houten gevels van de woningen in deze nieuwe buurt het gezicht van het plan. Ze laten in een oogopslag zien dat het hier om een innovatieve, andere woonomgeving gaat. Met een zorgvuldig gedetailleerd gevelbeeld, en gebruik makend van de plastiek die mogelijk is met hout, krijgt Ringbosk een duidelijk eigen karakter dat optimisme, duurzaamheid en toegankelijkheid uitstraalt.

Leefkwaliteit

WoonFriesland bieden we fijne, betaalbare, gezonde en onderhoudsvrije huizen waar huurders jarenlang met plezier kunnen wonen. Met de woningen die we hier ontwerpen dragen we niet alleen bij aan een eerlijke omgeving, maar zorgen we ook voor leefkwaliteit. Met bouwbiologie als onmisbare pijler van een nieuwe bouwcultuur creëren we een gezonde woonomgeving met comfortabele woningen. De leefkwaliteit van bewoners wordt daarmee vergroot. We bouwen met een zo klein mogelijke CO2-voetafdruk op basis van natuurlijke materialen.

Industrieel biobased bouwen

Industrieel biobased bouwen is de toekomst, en een oplossing voor het woningbouwvraagstuk. Ringbosk is dankzij gecertificeerde bouwmethoden en -modules op een verantwoorde manier schaalbaar, haalbaar en betaalbaar. De combinatie van duurzame materialen en industriële productieprocessen biedt voor de toekomst veel perspectief. De ontwikkeling van Ringbosk kan een belangrijke stap in de goede richting zijn voor het zetten van een nieuwe standaard.

Projectteam

Het team bestaat uit Aveco de Bondt, Coöperatieve Vereniging de Hemelse Natuur, DAAD Architecten, De Groot Vroomshoop Houtbouw, HVE, Reitsma Bouw, BouwNext, Reidinga Advies en Simone Poel - Architect.