Natuur-percentageregeling

Een natuur-percentageregeling voor het Rijksvastgoed; dat is het idee van een ‘Presentje Natuur’, de RVB-innovatieprijs winnaar 2021. Een deel van de buitenruimte bij Rijkspanden geven we terug aan de natuur. Hoeveel procent dat moet zijn, zijn we aan het onderzoeken.

Presentje Natuur

Door in een regeling vast te leggen dat een percentage van het totale grondoppervlak bij Rijkspanden bestemd moet worden voor natuur, maken we concrete stappen voor het bevorderen van de biodiversiteit. Zo werken we toe naar stukjes natuur bij elk Rijkspand in de stad. Die stukjes vormen die groene stepping stones voor lokale flora en fauna. Het Presentje Natuur wordt ingericht passend bij de lokale ecologie en vervolgens zoveel mogelijk met rust gelaten. Op deze manier krijgt de natuur de kans zich verder te ontwikkelen.

Uitzicht op “groen” biedt ook voordelen voor kantoorgebruikers én de omgeving. Denk aan mentaal welzijn en brede waardeontwikkeling van het vastgoed in de directe omgeving.

Het procentje, dat moet doorgroeien naar procenten, is concreet te verankeren in de praktijk van projecten en heeft bij brede inzet enorme ecologische potentie. Door deze regeling groeit het RVB naar natuurinclusief Rijksvastgoed.

De RVB-innovatieprijs winnaar krijgt de gelegenheid om een innovatie te onderzoeken, hoe dit zou uitpakken. Na onderzoek volgt de besluitvorming.