Presentje Natuur

Een natuur-percentageregeling voor Rijksvastgoed; dat is het idee van een Presentje Natuur, de innovatieprijs winnaar van 2021. Door de regeling wordt een deel van de buitenruimte van Rijkspanden teruggegeven aan de natuur, een “presentje natuur” dus. Het doel is het verbeteren van de lokale ecologie waardoor de natuur de kans krijgt zich verder te ontwikkelen en natuurnetwerken te vormen, met als mooie bijkomstigheid het creëren van een prettige werkomgeving.

Beeld: Paul Faassen
Argusvlinder

Onderzoek Natuurpercentageregeling

Initiatiefnemer Lian Blok, adviseur natuurinclusieve architectuur van het College van Rijksadviseurs, vertelt: ‘Om de mogelijkheden in beeld te brengen deed adviesbureau De Natuurverdubbelaars theoretisch onderzoek, met ondersteuning vanuit het Programma Groene Innovaties (PGI). Voor de RVB locaties Korte Voorhout 7, de Kromhoutkazerne en PI De Schie hebben zij de huidige situatie in kaart gebracht en vastgesteld wat de directe- en indirecte ecologische impact is van de toepassing van 5%, 20% of 30% meer natuur in de gebouw-gebonden buitenruimte. Daarnaast onderzochten zij hoe dit ingevuld zou kunnen worden en wat daar de meerwaarde van zou zijn.'

In het onderzoek zijn een aantal ecologische principes gedefinieerd die ervoor zorgen dat het toevoegen van een stuk natuur zo veel mogelijk impact maakt. Ook wordt richting gegeven aan de aanplant en beheer, welke uitgaan van de specifieke omgevingsfactoren. Beide om zo veel mogelijk waarde voor de lokale ecologie te creëren. 

Waarde voor ecologie

In het onderzoek van de Natuurverdubbe­laars ligt de nadruk op de waarde voor de ecologie. Daarnaast is ook de waarde die de mens ontleent aan de realisatie van meer natuur kwalitatief en kwantitatief onderzocht, om duidelijk te maken welke voordelen de natuur ons allemaal biedt. Direct is dit bijvoorbeeld een prettige werkomgeving en een vergroting van de energie-efficiëntie van een gebouw. Indirect wordt ook de luchtzuivering, de temperatuur- , klimaat- en waterregulatie positief beïnvloed en zal de bodemkwaliteit verbeteren.

Lees hier de beknopte samenvatting.

Vervolgstappen

Het theoretische gedeelte is met dit onderzoek afgerond. De volgende stap is om te onderzoeken hoe de natuurpercentageregeling concreet te verankeren is in de praktijk van projecten. Hiervoor zijn we 3 verschillende testlocaties aan het opstarten. Net als in het theoretische rapport kiezen we bestaande locaties van de Rijksvoorraad uit verschillende portefeuilles. Tijdens dit onderzoek naar de testlocaties analyseren we o.a. de benodigde stakeholders, financiële borging en het tijdsbeslag van het inrichten van een stukje buitenruimte als natuur.