Inspiratieboek biobased en natuurinclusief bouwen

Dit inspiratiedocument geeft een overzichtelijk en informatief beeld van al bestaande mogelijkheden in biobased bouwen. Het is een aanvulling op de Strategische verkenning biobased bouwen (2020), dat ingaat op de kansen en obstakels voor biobased bouwmaterialen.

Kaft Inspiratieboek biobased en natuurinclusief bouwen

In dit document gaan we dieper in op de voor- en nadelen van biobased, de soorten bouwmaterialen in samenhang met de groeiperiode, de afkomst en de circulaire eigenschappen van biobased bouwmaterialen. We bieden een overzichtslijst van leveranciers en van verschillende Nederlandse biobased projecten. Inspirerende voorbeelden zijn beeldend en tekstueel uitgelicht. We brengen het netwerk van partijen in beeld, die zowel op Europees als nationaal niveau actief zijn. En we sluiten af met een opsomming van actuele onderzoeken over biobased bouwen. We hopen dat dit document veel inspiratie biedt aan opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, overheden en toekomstige bewoners. Als er inspirerende voorbeelden zijn die nog ontbreken, horen we dat graag.