Wij planten uw panden

Kan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bomen, vlas, hennep en andere natuurlijke materialen planten op rijksgronden voor bouwmateriaal later? Dat is het idee van de winnaar van de RVB-Innovatieprijs 2020.

Het hout van de bomen op bijvoorbeeld defensieterreinen of pachtgronden kan jaren later worden gebruikt voor het (ver)bouwen van Rijkspanden of de bouw van nieuwe woningen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan juist ook voor biobased materialen kiezen die nog niet zo bekend zijn. Zo kan de overheid het gebruik van die materialen als ‘launching customer’ op weg helpen en bijdragen aan de circulaire bouweconomie.

Geef het goede voorbeeld

Door zelf ervaring op te doen kan het Rijksvastgoedbedrijf de transitie naar een duurzame en compacte verstedelijking versnellen. Daarnaast geeft het RVB met de aanplant van groen een impuls aan de gewenste duurzame transitie van het landelijk gebied.

Het landschap, de biodiversiteit, de waterhuishouding en de recreatie hebben baat bij de aanplant van bomen en andere houtige gewassen.

Biobased bouwen –van teelt tot (ver)bouwen – dient zo vele maatschappelijke doelen.  De verbouw van natuurlijk bouwmateriaal op rijksgrond, bij voorkeur dicht bij de plekken waar het uiteindelijk wordt verwerkt, jaagt de innovatie van het bouwproces aan. Het RVB kan zichzelf zo in Nederland op de kaart zetten.

Multifunctioneel bos, op een duurzame manier beheerd, geoogst, lokaal verwerkt en vervolgens toegepast in gebouwen. Wij planten uw panden. Letterlijk!

Het RVB verkent samen met het College van Rijksadviseurs een eerste groeilocatie.