Start Young Innovators ’16

Ook dit jaar is er weer een ronde CRa Young Innovators van start gegaan. Young Innovators is een programma waarbij het College van Rijksadviseurs jonge talentvolle vakgenoten koppelt aan ruimtelijk-maatschappelijk urgente opgaven uit de agenda van het CRa. De Young Innovators werden, als elk jaar, geselecteerd uit de Archiprix. De drie ontwerpers zijn in april van start gegaan en zullen tot het najaar onder begeleiding van de Rijksadviseurs werken aan onderstaande opgaven.

Cra YI logo 2016

Een voorkant voor een achterkant door Ivar van der Zwan

Ivar van der Zwan is afgestudeerd op het project ‘Een voorkant voor een achterkant’ Dit project illustreert een nieuwe invulling voor verwaarloosde, onzichtbare zones in het hart van Amsterdam. Het verbeeldt een scenario om Amsterdam verder te verdichten, maar ook een manier om een nieuwe, kleinere schaal aan de binnenstad toe te voegen. Het voegt nieuw programma toe en ontsluit het gebied via een nieuwe route die te vinden is via de smartphone. De vervolgopdracht vanuit het CRa aan Ivar van der Zwan omvat een verkenning in hoeverre dit nieuwe verdichtingsprincipe toe te passen is op de typische grootschalige jaren ‘60 woonwijken van Nederlandse steden. In tuinsteden waar het mono-programma van wonen domineert en de grote openbare ruimte kil en anoniem is en er voor niet-bewoners weinig reden is in het gebied te zijn.
 

Ivar - YI 2016

Bestemming Sloterdijk door Iris Wijn

Iris Wijn studeerde af met het project ‘Bestemming Sloterdijk’. Om de plaatswaarde van Sloterdijk te verhogen wordt voorgesteld een hoogwaardig stedelijk weefsel te realiseren en de aanhechting met de omgeving te versterken. Zo wordt Sloterdijk ontwikkeld van knooppunt tot bestemming. Iris Wijn zal in het kader van Young Innovators werken aan de opgave van transformatie van de ringweg. Snelwegen hebben sinds lange tijd een moeizame relatie met de stad en het landschap. Zij verstoren in veel gevallen de verbinding en hebben door hun geluidscontour en negatieve beïnvloeding van milieukwaliteit en gezondheid een waardeverminderend effect op de aangrenzende gronden. Het onderzoek van Iris Wijn is een verkenning naar hoe de transformatie van de ringweg kan leiden tot integrale kwaliteitsverbetering van stad, weg en landschap.

Iris - YI 2016

Tim Snipperts: Verborgen kracht - Veenkoloniën 3.0

Tim Snipperts project ‘Verborgen kracht- Veenkoloniën 3.0’ was aanleiding voor het CRa hem te selecteren als derde Young Innovator. Aan hem wordt gevraagd de analyse en aanbevelingen op het vlak van energieproductie, energiedistributie en energieverbruik in de Veenkoloniën te extrapoleren naar de schaal van heel Nederland. Daaruit ontstaat een reeks kaarten van Nederland waarop de match tussen fysieke landschapsstructuur en de meest efficiënte duurzame energieproductie verbeeld worden. Vervolgens worden deze kaarten gekoppeld aan
de ruimtelijke opgaven en transformaties die worden voorzien, zoals krimp, agrarische leegstand en economische structuurversterking.

Tim - YI 2016