Vijfde editie Young Innovators van start

Voor de vijfde keer is een nieuwe ronde van de Young Innovators van start gegaan. Met dit programma koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten aan grote ruimtelijke opgaven, zoals waterveiligheid, duurzame energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.

Het College van Rijksadviseurs heeft zes bureaus geselecteerd, die de komende maanden aan de slag gaan met opgaven van de provincies Zuid-Holland, Limburg, Noord-Brabant en het Rijksvastgoedbedrijf. De Rijksadviseurs staan de jonge ontwerpers bij in hun opdracht, die aan het einde van het jaar hun resultaten zullen presenteren.

Hoogwatershelters, Zuid Holland

Waterveiligheid is van landsbelang. Naast preventie is het beleid ook gericht op het beperken van de gevolgen van een overstroming en rampenbeheersing. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland zullen Niels Groeneveld en Raoul Vleugels / Werkstatt aan de slag gaan met een ruimtelijke verkenning van verticale evaluatie in Dordrecht. Floris Alkemade zal deze Young Innovators begeleiden.

Zuiderwaterlinie, Brabant

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland en doorkruist 15 Brabantse gemeenten en drie waterschappen in Noord-Brabant. Hoe kan deze robuuste en aantrekkelijke structuur niet alleen op de kaart worden gezet als cultuurhistorisch ensemble en cultuur-toeristische bestemming, maar ook als 'vector voor gebiedsontwikkeling'? Beerd Gieteling, Philippe Rol en Jeroen van Aerle / Atelier to the Bone gaan onder begeleiding van Berno Strootman met deze opgave aan de slag.

Stad-land zones, Limburg

De provincie Limburg heeft acht stad-land zones geïdentificeerd, waarbinnen de meervoudige opgaven voor ontwikkeling zich in de komende jaren concentreren. Woningbouw, identiteit, duurzaamheid en landschap & stad komen hier samen. Onder begeleiding van Berno Strootman zal Peter Hermens / Werkend Landschap deze stad-land-zones doorontwikkelen, zowel inhoudelijk als gericht op een processtrategie.

Duurzame energie voor Monumentaal Moreelse

De helft van het vastgoed in Moreelse is monumentaal. Naast kantoren ook woningen:  het Sterrenhof in Utrecht dat in de negentiende eeuw is gebouwd voor de huisvesting van arme parochianen van de Utrechtse Walsteegkerk. Inmiddels huisvest dit rijksmonument hedendaagse appartementen. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gaat Alessandra Covini / studio Osidiana aan de slag met een mooie oplossing voor zonnepanelen en zonneboilers op monumentale werkgebouwen & dit historische hofje. Ze zal hierin begeleid worden door Floris Alkemade.

Verbinding & ruimte boven het spoor, Moreelse

Een combinatie van twee bureaus is geselecteerd om hun ontwerpkracht in te zetten voor de verbinding tussen twee kanten van het spoor in Moreelse, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, die aan weerszijde gebouwen heeft en samenwerkt aan het gebiedsproject met Prorail NS en de gemeente Utrecht. Zowel het routenetwek als het bouwkundig zijn hier van belang. Jeffrey Bolhuis  / AP+E en Thijs Dolders & Mart Reiling / Track Landscape gaan deze uitdaging aan, bijgestaan door Daan Zandbelt.