Panorama Lokaal

Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst? Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag voor creatieve teams die met deze vraag aan de slag willen, in opdracht van lokale coalities van gemeenten, woningcorporaties en andere betrokkenen.

De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied zorgen ervoor dat deze wijken bij een andere inrichting veel kansen bieden om nieuwe oplossingen te vinden voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu. Door meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er kansen voor nieuwe oplossingen. En door opgaven slim te combineren is er winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners.

Doet u(w wijk) mee?

Heel veel Nederlanders voelen zich thuis in de voor iedereen bekende woonwijken op de rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Het is de plek waar ze wonen en leven. Hun hart ligt er. En het klopt er. Maar kloppen deze wijken van toen nog wel met de wensen, verlangens en eisen van nu?

Zijn ze klaar voor de toekomst?

Nee, luidt in de meeste gevallen het antwoord. De wensen en eisen van nu zijn anders dan die van toen. We willen energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken. Leefbare gebieden die niet alleen bestaan uit eengezinswoningen, maar ook uit woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En waar het aangrenzende groene landschap onderdeel wordt van de wijk.

Daarom wil Panorama Lokaal creatieve en multidisciplinaire teams plannen laten maken om deze wijken – gelegen aan de stadsranden- nieuw leven in te blazen. Niet door het hart eruit te halen, maar door te zorgen dat het weer sneller gaat kloppen. In het ritme van vandaag. Met oog op de toekomst. Want waar het klopt, gaat het leven.

Gezocht: wijken die (weer) willen kloppen

Panorama Lokaal zoekt locaties op de rand van stad en groen, gebouwd in de jaren 60, 70 of 80, die we samen klaar kunnen maken voor de toekomst. Daarvoor zijn we op zoek naar lokale partijen die de energie en de ambitie hebben om samen hun wijk een nieuwe impuls te geven.

Gemeentes, woningcorporaties, bewoners en andere lokale betrokken partijen kunnen een coalitie vormen en een locatie aanmelden. Die locatie bestaat uit de woonwijk en het aangrenzende buitengebied. Het College van Rijksadviseurs selecteert uiteindelijk maximaal zeven locaties waarvoor de lokale coalities een opdracht gaan formuleren die gericht is op innovatie. Met die input gaan de creatieve teams in de volgende fase aan de slag.

Lees hier hoe u een locatie kunt aanmelden en welke regels er aan de prijsvraag verbonden zijn.

Waarom meedoen?

Om de stadsranden toekomstbestendig te maken, is het belangrijk dat alle betrokken, lokale partijen goed samenwerken. Panorama Lokaal moedigt dat aan en versnelt die samenwerking.
Verschillende belangen worden aan elkaar gekoppeld, waardoor een nieuwe kijk op de wijk (en de wensen daarvoor) ontstaat. Panorama Lokaal verbindt daar bovendien ontwerpkracht aan.

Meedoen kan bovendien leiden tot een snelle(re) aanpak van het gebied én het biedt betrokkenen de mogelijkheid om te leren van andere deelnemende locaties. Deelnemers zijn onderdeel van een grotere beweging, die staat voor een nieuwe manier van nadenken en ontwikkelen.

Initiatiefnemers

Deze ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken, Aedes, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Staatsbosbeheer.