Panorama Lokaal

Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst? Panorama Lokaal was een ontwerpprijsvraag voor creatieve teams die met deze vraag aan de slag willen, in opdracht van lokale coalities van gemeenten, woningcorporaties en andere betrokkenen.

Panorama Lokaal opbrengsten

In dit magazine staan de ontwerpvoorstellen voor de wijken, geillustreerd met korte portretten van betrokkenen, analyses en reflecties. Met dit magazine hopen we inspiratie te bieden en optimisme aan te wakkeren op opgaven slim te combineren en daarmee winst te behalen. Voor bewoners, bezoekers en ondernemers in de wijk én het buitengebied.

De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied zorgen ervoor dat deze wijken bij een andere inrichting veel kansen bieden om nieuwe oplossingen te vinden voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu. Door meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er kansen voor nieuwe oplossingen. En door opgaven slim te combineren is er winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners.

Zijn ze klaar voor de toekomst?

Nee, luidt in de meeste gevallen het antwoord. De wensen en eisen van nu zijn anders dan die van toen. We willen energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken. Leefbare gebieden die niet alleen bestaan uit eengezinswoningen, maar ook uit woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En waar het aangrenzende groene landschap onderdeel wordt van de wijk.

Daarom wil Panorama Lokaal creatieve en multidisciplinaire teams plannen laten maken om deze wijken – gelegen aan de stadsranden- nieuw leven in te blazen. Niet door het hart eruit te halen, maar door te zorgen dat het weer sneller gaat kloppen. In het ritme van vandaag. Met oog op de toekomst. Want waar het klopt, gaat het leven.

Klopt! Hier liggen kansen

Architecten, stadmakers en andere creatieve denkers kunnen de komende maanden aan de slag om zeven woonwijken klaar te maken voor de toekomst. Deze wijken uit de jaren 60,70 en 80 – gelegen op de rand van stad en groen – zijn geselecteerd voor Panorama Lokaal. 24 oktober maakte het College van Rijksadviseurs de namen van de wijken bekend: Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort.

Selectie

Het College van Rijksadviseurs heeft uit 14 aanmeldingen vijf locaties geselecteerd. Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk waren als testlocaties al bij de prijsvraag betrokken. Bij de selectie hebben de Rijksadviseurs gestreefd naar diversiteit: spreiding over het land, woonwijken uit verschillende perioden, gebieden in en buiten de Randstad, grote en kleine locaties, en verschillen in landschappelijke context.
De komende weken gaan de indieners van deze locatie aan de slag om een uitdagende opdracht te formuleren. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. Creatieve teams van architecten, stadsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers kunnen zich daarna inschrijven op een locatie door een motivatie en portfolio in te sturen. Per locatie worden er maximaal drie teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale coalitie en bewoners.

Initiatiefnemers

Deze ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken, Aedes, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Staatsbosbeheer.