WHO CARES

Het College van Rijksadviseurs heeft in 2017 de ontwerpprijsvraag WHO CARES gelanceerd voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. Met de prijsvraag wilde het CRa ontwerpkracht activeren en ideeën ophalen om de wijken beter in te richten voor ouderen.

Veranderende zorg en demografie

Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid leiden tot nieuwe ruimtelijke opgaven en kansen in de woonwijken. Ontwerpers en andere innovatieve denkers en doeners werden uitgenodigd om te bedenken hoe de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en demografie kunnen worden vormgegeven in de woonwijken. De prijsvraag leverde 174 voorstellen voor nieuwe vormen van wonen en zorg op.

"Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, levert een betere stad op voor iedereen." (Floris Alkemade, Rijksbouwmeester)

Twintig ontwerpen werden verder uitgewerkt in de tweede ronde. Daaruit selecteerde de jury per gemeente een winnaar en een runner-up of twee winnaars. Besproken thema's waren onder meer het belang van openbare ontmoetingsruimtes en de voordelen van wonen aan een hof. Maar ook het bevorderen van gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen een wijk en het zorggeschikt maken van woningen.

"De creativiteit van de ontwerpers is een inspiratiebron voor de zorg. De zorg is erg geformaliseerd in protocollen. Het is fijn om daar uit te breken." (Pauline Meurs, jurylid en voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)

Community of practice

In 2018 besloot de Rijksbouwmeester met steun van de ministeries van BZK en VWS een vervolg te geven aan de prijsvraag WHO CARES. WHO CARES community of practice is een netwerk van ontwerpers, professionals in wonen en zorg, bewoners en overheidsvertegenwoordigers van het Rijk en gemeenten, die werken aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing. De community of practice ondersteunt implementatie van de ontwerpen van WHO CARES en probeert anderen tot ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen met zorg te inspireren.
 

Prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.