afbeelding van de kaft van de publicatie

Bouwmeesters: van metselaar tot filosoof

Met deze publicatie willen het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal stilstaan bij de bijzondere postie van Bouwmeesters.  Dankzij hun intermediaire positie en ontwerpende en integrale blik op de opgaven hebben zij grote meerwaarde bij de ingrijpende ruimtelijke veranderingen waar Nederland voor staat. De publicatie toont aan de hand van portretten van twee Rijksbouwmeesters, twee Stadsbouwmeesters, een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en een Polderarchitect hoe zij samenwerken met overheid, burgers en bedrijfsleven aan leefbare, veerkrachtige en aantrekkelijk steden, dorpen en landschappen.