Rijksbouwmeester

Rijksbouwmeester

Francesco Veenstra is sinds 1 september 2021 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert aan minister van Binnenlandse Zaken en Directeur-Generaal  van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten. Ook afstoot en herontwikkeling van rijksvastgoed zijn belangrijke aandachtsgebieden van de Rijksbouwmeester.

Samen met de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis adviseert de Rijksbouwmeester het Rijk bovendien gevraagd en ongevraagd over kwesties van ruimtelijke kwaliteit. Ook speelt hij een belangrijke rol in het aanjagen van het vakdiscours.

Francesco Veenstra (1973) is sinds 2017 partner bij Vakwerk architecten in Delft. Daarvoor werkte hij bij Mecanoo, waar hij van 2007 tot 2017 mede-eigenaar was. In deze periode heeft hij aan veel maatschappelijke opdrachten gewerkt zoals de Library of Birmingham, Stadskantoor en stationshal Delft, Kaap Skil op Texel en cultuurcomplex Home in Manchester. Francesco Veenstra heeft veel ervaring in projecten voor culturele organisaties, hoger onderwijs, commercieel vastgoed en infrastructuur. Francesco is opgeleid aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Tot juli van dit jaar was hij voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Francesco Veenstra volgt Floris Alkemade op, die de functie van Rijksbouwmeester zes jaar heeft vervuld. Veenstra zal de komende jaren het Rijksbouwmeesterschap combineren met het werken binnen Vakwerk.