Rijksbouwmeester

Rijksbouwmeester

Francesco Veenstra is sinds 1 september 2021 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Directeur-Generaal  Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk. De Rijksbouwmeester heeft als adviseur van het Rijk een onafhankelijke positie. 

Taken Rijksbouwmeester

  • Selecteren van architecten bij nieuwbouw en renovatie van rijksvastgoed
  • Onderzoeken van functies en mogelijke herbestemming van gebouwen en gronden die het Rijk niet meer nodig heeft
  • Selecteren van de kunstenaars voor kunstopdrachten verbonden aan nieuwbouw of grote renovaties. De basis daarvoor is de percentageregeling kunst
  • Stimuleren van het onderwijs en de vakbekwaamheid van architecten in het kader van de Wet op de Architectentitel
  • Bewaken van de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische kwaliteit van gebouwen. We volgen daarbij de architectuurnota’s van het Rijk, zoals het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO)

Voorzitter College van Rijksadviseurs

Samen met de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis adviseert de Rijksbouwmeester het Rijk bovendien gevraagd en ongevraagd over kwesties van ruimtelijke kwaliteit. Het College adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie. 
Ook speelt de Rijksbouwmeester een belangrijke rol in het aanjagen van het vakdiscours.