Portretfoto's Francesco Veenstra

Het auteursrecht op de foto's in deze rubriek berust bij het College van Rijksadviseurs en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden.