Drie Rijksadviseurs blikken terug op 2013

Frits van Dongen, Eric Luiten en Riensts Dijkstra blikken in drie korte films elk afzonderlijk terug op 2013. Ze vertellen niet alleen wat hen bezig heeft gehouden en aan welke opgaven is gewerkt, ook gaan ze in op de verschillende rollen waarin het CRA is gevraagd te participeren in ruimtelijke opgaven. Oplossingen voor leegstand en herbestemming, ontwerpen met waterveiligheid en het vinden van samenhang in mobiliteit zijn enkele van de thema's waar de Rijksadviseurs op ingaan.

Rients Dijkstra vertelt in zijn bijdrage hoe hij werkt aan een aantrekkelijke ruimtelijke toevoeging aan de Ruit van Rotterdam.

Frits van Dongen blikt in zijn video terug op de Week van het Lege gebouw en wat in zijn ogen van belang is om een cultuurverandering in de bouw tot stand te brengen.

Tot slot legt Eric Luiten uit wat zijn rol is als voorzitter van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk en hoe er aan de ruim 80 jaar oude waterkering gesleuteld wordt de komende jaren.