Publicatie Energielandschappen toont huidige stand energietransitie

Met de publicatie 'Energielandschappen een fotografische nulmeting' heeft fotograaf Theo Baart in opdracht van het CRA de huidige stand van de transitie naar duurzame energie blootgelegd. De publicatie is op het symposium "Ruimte voor duurzame energie in 2050" is Op 9 juli in het auditorium van de Kunsthal in Rotterdam gepresenteerd aan Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

Energielandschappen Theo Baart
Energielandschappen Theo Baart

Theo Baart is door het CRA gevraagd deze 'fotografische nulmeting' van uitdrukkingsvormen van duurzame energie juist in 2014 vast te leggen omdat we aan de vooravond van de grootschalige energietransitie staan. Het ruimtegebruik van diverse installaties voor het opwekken, transporteren, converteren en opslaan van energie, zullen in het landschap en de stad steeds beter zichtbaar worden, betoogde Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten. Hij vergeleek de transitie naar duurzame energie met de drie vorige energietransities: ontbossing, ontginning van het veenlandschap en de ontdekking van olie- en gasvelden. Jaap Modder, gespreksleider van het symposium, haalde daarbij het CRA-advies over Energietransitie aan waarin het CRA de rijksoverheid aanraadt de energietransitie ruimtelijk op basis van eigendom te benaderen, van de kleinste korrelgrootte (de camping, het landgoed) tot en met de grootste (het rijkswegennet, de grote wateren). In de publicatie 'Energielandschappen een fotografische nulmeting' komen al deze verschillende schaalniveaus tot uitdrukking.

Op het symposium is ook het boek 'kWh/m2: Landschap en Energie' van Dirk Sijmons en H+N+S Landschapsarchitecten aangeboden. Dit boek bevat de resultaten van ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke gevolgen van een vrijwel volledige energietransitie in 2050. Dat gebeurt op vier schaalniveaus: Europa, het regionale landschap, de stad en het individuele huishouden.

Het College van Rijksadviseurs organiseerde het symposium "Ruimte voor duurzame energie in 2050" samen met NAi010 uitgevers, H+N+S Landschapsarchitecten en de afdeling Landschapsarchitectuur aan de TU Delft.