Nederland Fietsland

De fiets wordt steeds populairder. In het buitenland, maar ook in Nederland, waar de fiets zo vanzelfsprekend is dat we soms vergeten dat we hét fietsland van de wereld zijn. Ook in ons land groeit de maatschappelijke en politieke aandacht voor de fiets.

Snelfietsroute Arnhem Nijmegen

Rijksadviseur Infrastructuur en Stad heeft met het onderzoek ‘Fietsland’ aan die groeiende belangstelling een belangrijke bijdrage geleverd. Samen met andere maatschappelijke initiatieven heeft Fietsland er voor gezorgd dat het Rijk beter gaat kijken hoe de fiets als middel kan worden ingezet om de concurrentiekracht en leefbaarheid van Nederland te verbeteren. In Fietsland geeft de rijksadviseur een aantal beleidsaanbevelingen, zoals het meenemen van de fiets in de MIRT-projecten als serieuze oplossingsvariant bij bereikbaarheidsopgaven.

Verder lezen:

Download het onderzoek Fietsland

London Go Dutch

Verslag van het debat van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu over een betere benutting van het fietswegennetwerk

Motie Betere positie fiets en voetganger in MIRT

MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.
Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 19 januari 2015