Nieuwe editie CRa Young Innovators van start

Het College van Rijksadviseurs heeft vier nieuwe talentvolle ontwerpers geselecteerd voor het programma Young Innovators. Hiermee wil het CRa jonge, talentvolle vakgenoten betrekken bij grote ruimtelijke opgaven zoals energietransitie en transformatie.

Young Innovators

Na een succesvolle eerste ronde vorig jaar is begin april de tweede editie Young Innovators gestart. Uit de rijke verzameling Archiprix-inzendingen van het afgelopen jaar selecteerde het CRa drie projecten die relevant zijn voor de thematiek en opgaven zoals die zijn benoemd in het het CRa Jaarprogramma.

De jonge ontwerpers zijn door het CRa gevraagd in een vervolgopdracht hun werk te verdiepen. De geselecteerde ontwerpers zijn: Jonas Papenborg en Remco van der Togt (The Ems Full Hybrid), Pieter Stoutjesdijk (ECOnnect) en Tjerk de Boer (Study Centres for Amsterdam).

Nieuwe ruimtevragen

De ontwerpsector moet zich opnieuw verhouden tot nieuwe vragen en vragers. Met het project Young Innovators wil het CRa jonge ontwerpers ondersteunen om een nieuwe manier van werken in de vingers te krijgen. Met de formulering van een concrete ontwerpopdracht, begeleiding door de rijksadviseurs zelf én de koppeling aan relevante netwerken biedt het CRa realistische en praktijkgerichte versterking van de ontwerpideeën. De uitkomsten van Young Innovators 2015 worden in het najaar gepresenteerd.

Haringvliet: versterken van economie én ecologie

Jonas Papenburg en Remco van der Togt gaan aan de slag met het Haringvliet, waar twee ogenschijnlijk tegenstrijdige ambities op geprojecteerd zijn. Enerzijds heeft een consortium van zes natuurpartijen zich verenigd om het getijdenlandschap van het Haringvliet en de vismigratie naar de Rijn te herstellen. Anderzijds ligt daar de Moerdijk, een van Nederlands’ grootste industriegebieden, met de ambitie om komende jaren flink te groeien. Papenburg en van der Togt willen aantonen dat door beide ambities te verenigen economie en ecologie elkaar kunnen versterken: een hybride strategie.

The Ems Full Hybrid

Rotterdam-Zuid: inzetten nieuwe ruimtevraag

Tjerk de Boer neemt veranderingen in ruimtegebruik als uitgangspunt van zijn studie.

Veranderingen in werkgelegenheid en demografie hebben invloed op de vraag naar ruimte. Denk aan leegstaande winkelpanden door de opkomst van online-winkelen of veranderingen in zorgvraag en -aanbod door vergrijzing. De Boer gaat onderzoeken hoe in Rotterdam-Zuid de negatieve gevolgen van de veranderende ruimtevraag omgebogen kunnen worden. Het doel is een strategie ontwikkelen waarbij de nieuwe ruimtebehoefte wordt ingezet om bij te dragen aan een sociale en stedenbouwkundige verbetering van dit stadsdeel.

Study Centres For Amsterdam

Koepelgevangenis: snelle transformatie

Pieter Stoutjesdijk gaat zijn afstudeerwerk over computergestuurde productiemethoden toepassen op de koepelgevangenis. Met slimme technieken kan een gebouw snel en omkeerbaar getransformeerd worden in bijvoorbeeld een opvanglocatie voor vluchtelingen.

EConnect

Bekijk de resultaten van Young Innovators 2014.