Oogst Young Innovators nieuwe editie

Young Innovators zijn jonge, talentvolle ruimtelijk ontwerpers die in opdracht van het College van Rijksadviseurs werken aan grote ruimtelijke opgaven met maatschappelijke meerwaarde. Het College van Rijksadviseurs wil met het initiatief Young Innovators een boost geven aan jong talent en hun innovatiekracht betrekken in het snel veranderende veld van ruimtelijke vraagstukken.

YI logo 2015

 De Young Innovators worden geselecteerd uit de Archiprix-inzendingen (de beste afstudeerplannen) van afgelopen jaren. Er is gezocht naar projecten die relevant zijn voor de thema’s uit het werkprogramma van het College van Rijksadviseurs. De jonge ontwerpers zijn gevraagd hun werk en ideeën realistisch en concreet te maken en in praktijk toepasbaar. Na een succesvolle eerste lichting in 2014 heeft er in 2015 een tweede ronde plaatsgevonden met drie teams.

CNC AZC door Pieter Stoutjesdijk

In 2016 zullen meer dan 43.000 vergunninghouders moeten worden gehuisvest in Nederland. Nieuwe sociale woningen bouwen duurt veel te lang en kost handen vol geld. Bovendien staat er in Nederland al meer dan veertig miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Het project CNC AZC onderzoekt of deze twee op een slimme manier gecombineerd kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt dat computergestuurde freesproductie uitermate geschikt is voor het creëren van innovatieve flexibele huisvestingsoplossingen. De digitale productiemethodes leggen een directe connectie tussen onze digitale en onze fysieke wereld en creëren hiermee nieuwe potentie. Verder lezen >

Nieuwe publieke infrastructuur door Tjerk de Boer

De studie 'nieuwe publieke infrastructuur' beoogt positieve ontwikkelingen op sociaal en economisch gebied in probleemgebieden fysiek met elkaar te verbinden. Doel is bij te dragen aan de verbetering van de wijk en het verhogen van de participatie. De studie richt zich op de Afrikaanderwijk in Rotterdam Zuid, een jonge wijk met veel potentie. Het voorstel is het Afrikaanderpark te veranderen in een productielandschap en daarnaast een 'buurthuis nieuwe stijl' toe te voegen. Het principe is gebaseerd op onderlinge versterking van sociale en economische vraagstukken. Er wordt gezamenlijk ingezet op ‘social return on investment’. Verder lezen >

Productief landschap Moerdijk door Jonas Papenborg en Remco van der Togt

Productief landschap Moerdijk maakt een koppeling tussen twee schijnbaar tegenstrijdige ambities: ecologische rijkdom en winstgevende industrie. Met de principes van de biobased economy en permacultuur wordt een transformatie van het nu monofunctionele landschap rond Moerdijk voorgesteld. Door het landschap anders in te richten ontstaan er kansen voor natuur én economie, resulterend in een ‘natuurinclusieve economie’. Verder lezen >

De reeks van inmiddels al acht Young Innovators- projecten laat een breed beeld zien van de innovatieve ontwerpkracht van jong talent. Van de opbrengst van de twee edities is een filmpje gemaakt.